down

Rekrutacja na pierwszy rok Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

chińska-pieczęć-Instytutu@
Szkoła Medycyny Chińskiej

w Krakowie

 – Niepubliczna Szkoła Policealna

Instytut Medycyny Chińskiej

– Placówka Kształcenia Ustawicznego

Rekrutacja na pierwszy rok Szkoły

Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Szkolenie pierwszego stopnia:
– 14 miesięczny program podstaw medycyny chińskiej (pierwszy rok)

Szkolenia drugiego stopnia:
– dwuletni program nauki akupunktury (rok drugi i trzeci Szkoły)
– dwuletni program nauki ziołolecznictwa chińskiego (rok drugi i trzeci Szkoły)
– czteroletni program nauki medycyny chińskiej (zioła, akupunktura, masaż Tui Na)

Po ukończeniu 3-letniej Szkoły Medycyny Chińskiej i zdaniu egzaminu końcowego wydajemy Świadectwa ukończenia Niepublicznej Szkoły Policealnej zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

ZAPISY NA PIERWSZY ROK – Podstawy Medycyny Chińskiej

Rozpoczęcie nauki: wrzesień 2022


Zakres nauki na poziomie pierwszego stopnia
(14 miesięcy) obejmuje:
1. Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej
2. Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (teoria TMC, fizjologia narządów Zang Fu, etiologia – przyczyny chorób, patologia narządów Zang Fu – różnicowanie wzorców patologii)
3. Klasyczna diagnostyka chińska (diagnoza z wywiadu, języka, pulsu, twarzy i oglądu pacjenta)

Podstawy medycyny chińskiej to niezbędny punkt wyjścia do właściwej nauki TMC, czyli szkolenia drugiego stopnia (do wyboru dwie opcje):
– akupunktury i masażu Tui Na (i technik z tym związanych: bańki, moksa, Gua Sha)
– ziołolecznictwa (Materia Medica ziół chińskich i klasyczne receptury oraz ich modyfikacje)

Absolwenci kursu pierwszego stopnia „Podstawy medycyny chińskiej” mają pierwszeństwo w zapisach na w/wym. kursy drugiego stopnia.

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły Medycyny Chińskiej istnieje możliwość dalszej profesjonalnej edukacji na:
1. kursach specjalistycznych i tematycznych dla zaawansowanych w TMC
2. warsztatach doskonalących praktykę kliniczną
3. miesięcznych stażach klinicznych w Chinach w szpitalach uniwersyteckich TMC oraz trzymiesięcznych kursach TMC dla zaawansowanych na czołowych uniwersytetach TMC.
4. udziału w superwizjach klinicznych w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie prowadzonych przez chińskich profesorów.

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje