down

Prowadzenie praktyki i kontakt z pacjentem, przepisy, BHP

dr Marek Kalmus
Centrum Medycyny Chińskiej, Kraków

 

PROWADZENIE PRAKTYKI,

PRZEPISY, BHP, UBEZPIECZENIE,

KONTAKT I KONTRAKT Z PACJENTEM,

HISTORIA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ,

BADANIA EBM W TCM,

MEDYCYNA INTEGRACYJNA

 

11-12 grudnia 2021

 

Zapraszamy do udziału w dwudniowym kursie kończącym roczny kurs „Podstawy akupunktury”.

PROGRAM KURSU:
Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczestników rocznego kursu Podstawy akupunktury, ale również dla wszystkich rozpoczynających praktykę zawodową oraz już ją prowadzących, ale chcących dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych, bezpieczeństwa, ubezpieczenia, promocji gabinetu, historii medycyny chińskiej, badań naukowych w TCM i medycyny integracyjnej itp.

Omówione i rozwinięte zostaną następujące tematy:
1. Medycyna chińska jako system światowy (WHO, ETCMA, WFAS i in.)
2. Aktualne przepisy prawne i związki z państwowymi instytucjami regulującymi działalność
3. Zasady prowadzenia praktyki
4. Rejestracja pacjentów
5. Organizacja gabinetu lub wielogabinetowej przychodni TMC
6. Obowiązki i przepisy związane z ochroną danych osobowych (RODO)
7. Komunikacja społeczna: terapeuty/lekarza i recepcji z pacjentem
8. Promocja: gabinetu, kompetencji terapeuty, możliwości medycyny chińskiej
9. Znaczenie i budowanie właściwego wizerunku lekarza/terapeuty TMC
10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – nie tylko jako ustawowy obowiązek
11. Praktyka – inne uwagi i przydatne rady
12. Pierwsza pomoc i relacje z medycyną zachodnią
13. Relacje środowiskowe: w obrębie środowiska TMC i z terapeutami innych systemów oraz z lekarzami medycyny zachodniej
14. Członkostwo w PTTMC: wymagania, korzyści i szanse na przyszłość
15. Ubezpieczenie OC terapeuty TMC
16. Kwestie etyczne związane z praktyką
17. Medycyna chińska jak bezpieczny system medyczny
18. Tradycyjna Medycyna Chińska jako Medycyna Oparta na Dowodach (EBM)
19. Historia medycyny chińskiej
20. Medycyna chińska (szczególnie akupunktura) a zastrzeżenia niektórych kręgów kościoła katolickiego
21. Medycyna chińska, a medycyna integracyjna

Miejsce: Kurs online – platforma webinarowa ClickMeeting). Kurs odbywa się w formie oddzielnych filmów dostępnych online. Dostęp do filmów – do dnia 15 stycznia 2022.

Kurs „Prowadzenie praktyki i kontakt z pacjentem, itd…” odbędzie się online, głównie w formie sukcesywnie udostępnianych filmów (oraz prezentacji i innych plików do pobrania). To łącznie ok. 16 godzin szkolenia. Oficjalny termin oglądania filmów oraz webinaru online przewidziany jest w dniach 11 i 12 grudnia 2021. W dniu 12 grudnia (niedziela) godzinach 15:00-17:00 będzie bezpośrednie webinarowe połączenie online z wykładowcą, podczas którego będzie można zadawać pytania dotyczące wszystkich omawianych tematów na wcześniej oglądniętych filmach.

Po zdaniu egzaminu z rocznego kursu „Podstawy akupunktury” uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu: wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Cena kursu: 490 zł
Zaliczka: 200 zł. Termin wpłaty całej kwoty: do 12 listopada 2021 r.
Cena zniżkowa 430 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (430 zł) najpóźniej do dnia 15 października 2021 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PRAKTYKA I KONTAKT Z PACJENTEM, BHP, PRZEPISY

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
W cenie opłaty za kurs uczestnicy otrzymają skrypty w języku polskim do pobrania z platformy webinarowej ClickMeeting.

Głównym obszarem zainteresowań Marka Kalmusa są: medycyna chińska, studia tybetańskie oraz problematyka międzykulturowa.
Od 1981 roku zajmuje się studiami tybetańskimi, badając m.in. dawne rytuały medyczne i szamańskie. Praca doktorska Tybetański rytuał Pho-bar rdo-gchog (Ceremonia „rozbicia kamienia na brzuchu”) obroniona w Instytucie Religioznawstwa UJ dotyczyła unikalnego rytuału z pogranicza medycyny i religii.
W 1986 roku rozpoczął naukę medycyny chińskiej u zachodnich, chińskich i polskich nauczycieli. Odbył sześć wyjazdów studyjnych do Chin (Guanxi University of Chinese Medicine, Chengdu University of TCM, Guangzhou University of TCM, oraz Shanghai University of TCM. Wykładał w SHUTCM (2018) i GXUCM (2019). Bierze też udział jako wykładowca w międzynarodowych kongresach TCM.
Od 1990 roku prowadzi w Krakowie szkołę TMC – aktualnie pod nazwą Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia. Jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Centrum Medycyny Chińskiej – dużej przychodni TMC w Krakowie. Był też założycielem i prezesem, a od 2018 r. prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC). Działa też aktywnie na forum European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA). Był też inicjatorem i dyrektorem Międzynarodowego Kongresu Medycyny Chińskiej w Krakowie w latach 2016-2017. Od grudnia 2017 jest członkiem Komitetu Wykonawczego World Federation of Acupuncture and Moxibution Society (WFAS) z siedzibą w Pekinie.
Okazjonalnie wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim: w Instytucie Religioznawstwa, w Collegium Medicum UJ (Wydział Farmacji – Wprowadzenie do farmakologii medycyny chińskiej), Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu (w ramach studiów podyplomowych – Systemy medyczne Chin) oraz na Porównawczych Studiach Cywilizacji (kurs Wielkie systemy medyczne Wschodu).
Wydał książkę z zakresu medycyny chińskiej: C. Diolosa, M. Kalmus, Chiny, kuchnia… tajemnice medycyny (1991, 1992, 1993). Jest też autorem książek z zakresu studiów tybetańskich: praca z zakresu psychologii i filozofii buddyzmu tybetańskiego: Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona (1995), album: Tybet. Wyprawy marzeń (2007), monografia: Tybet, legenda i rzeczywistość (1999, 2008, 2009) zawiera również rozdział poświęcony medycynie tybetańskiej.
Publikuje artykuły i prace naukowe m.in. z zakresu medycyny chińskiej, orientalnej, oraz relacji: medycyna zachodnia a alternatywna i komplementarna. Prowadzi też intensywną działalność popularyzatorską w dużym stopniu dotyczącą medycyny chińskiej (wykłady popularno-naukowe, wywiady w radiu i telewizji itp.).

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 12 listopada 2021 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje