down

Prowadzenie ciąży i opieka nad noworodkiem

Prof. dr Shulan Tang

(Wielka Brytania)

Prowadzenie ciąży i opieka nad noworodkiem
metodami medycyny chińskiej

1-dniowy webinar online

1 października 2022

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzonym autorsko przez chińską profesor dr Shulan Tang z Shulan College of Chinese Medicine w Manchesterze. Podczas jednodniowego kursu online omówione zostaną teoria i praktyczne zastosowanie medycyny chińskiej w opiece nad kobietami w ciąży i noworodkami.

Program kursu:
Omówione zostanie podejście medycyny chińskiej dotyczące ciąży, połogu i opieki nad noworodkiem.
W ramach prowadzenia ciąży:
– Znaczenie wzmocnienia Qi Nerek i Śledziony w celu wzmocnienia płodu i ochrony przed poronieniem.
– Rozróżnienie gorącej lub zimnej oraz nadmiernej lub niedoborowej budowy ciała kobiety w celu ustalenia bardziej precyzyjnej zasady terapii i wsparcia ciąży.
– Metody leczenia i postępowania, w tym akupunktura, chińskie ziołolecznictwo oraz porady dotyczące diety i stylu życia.
– Leczenie krwawienia z macicy podczas ciąży i niepokoju płodu oraz porannych mdłości i bólu pleców, a także ułożenia dziecka w pozycji pośladkowej i opóźnionego porodu.
W ramach opieki nad noworodkiem:
– Omówione zostaną potrzeby noworodka oraz inne czynniki, takie jak postępowanie w przypadku żółtaczki, biegunka niemowlęca, zaparcia, wymioty, kaszel i przeziębienie, a także harmonogram snu.
– Akupresura i leki ziołowe zostaną zaproponowane w oparciu o ponad 30-letniemu doświadczenie kliniczne prof. Shulan praktykującej TCM w Wielkiej Brytanii i Europie.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online. Uczestnicy otrzymają miesięczny dostęp online do nagrań kursu.

Godziny zajęć:
sobota 10:00-18:00 (z przerwą na obiad w godz. 13:00-14:00) – łącznie 8 godzin szkoleniowych

Cena podstawowa: 500 zł – wpłata do dnia 16 września 2022
Cena zniżkowa: 440 zł – wpłata nie później niż do dnia 5 sierpnia 2022
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim w formacie PDF.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PROWADZENIE CIĄŻY I NOWORODKA

Prof. Shulan Tang w 1984r. ukończyła Uniwersytet TCM w Nanjing i uzyskała stopień magistra w TCM, ratyfikowany przez Beijing University w 1987r. W 1991 roku przyjechała do Wielkiej Brytanii i od tego czasu praktykuje i naucza TCM w Wielkiej Brytanii i Europie. W 2002 roku otrzymała tytuł profesora na Uniwersytecie TCM w Nanjing.
Obecnie pełni funkcję funkcję Wiceprezesa Światowej Federacji TCM Komisji ds. Ginekologii (World Federation of TCM Gynaecology Committee). Jest również prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Absolwentów Medycyny Chińskiej Uniwersytetu w Nanjing.
Profesor Tang była również jednym z zagranicznych konsultantów 14 książek zatytułowanych jako „Nowe Zestawienie Angielsko-Chińskiej Biblioteki TCM” (A Newly Compiled Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese Medicine). Była także redaktorem naczelnym podręcznika nt. ziołolecznictwa wg TCM – Chinese Herbal Patent handbook oraz zastępcą redaktora naczelnego publikacji nt. ginekologii w TCM – TCM Gynaecology book for the international textbook.
Profesor Tang prowadzi również prywatną praktykę TCM w Manchesterze i jest dyrektorem Wyższej Szkoły Medycyny Chińskiej (Shulan College of Chinese Medicine) w Manchesterze.

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 16 września 2022 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 16 września 2022 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 23 września 2022 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 23 września 2022 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).
4. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  Zi