down

Prof. dr Li Jie

Li JIe 2012_L1060961@mini

Prof. dr Li Jie

Dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi własną praktykę i wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training.
Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia.
W naszym instytucie rozpoczął cykl kursów poświęconych leczeniu nowotworów, a od sierpnia 2013 prowadzić będzie dwuletni unikalny kurs Podstawy klasycznej medycyny chińskiej wg Huangdi Neijing (sześć 5.dniowych sesji).