down

Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny 2022

 

dr Magdalena Konior (Centrum Medycyny Chińskiej, Kraków)
Małgorzata Koszyk L.Ac. Dipl. O.M. NCCAOM (Acusmedica w Nowym Sączu)

 

Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny

 

10-11 września 2022 – część 1 (dr Magdalena Śliwińska-Konior) 
UWAGA: zamiana terminu z dr W.S. Nowakiem
10-11 grudnia 2022   – część 2  (dr Magdalena Śliwińska-Konior) 
14-15 stycznia 2023– część 3 (Małgorzata Koszyk)

 

Trzecia, praktyczna część trzyczęściowego rocznego kursu PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) kończącego się egzaminem.
Kurs prowadzą autorsko:
–  dr Magdalena Konior (cz. 1)
– dr Magdalena Konior (cz. 2)
Małgorzata Koszyk L.Ac. NCCAOM (cz. 3)

PROGRAM KURSU (jednakowy dla trzech części):
Pod kontrolą wykładowcy uczestnicy doskonalą: diagnozę, lokalizację punktów, dobór kombinacji punktów oraz praktyczne nakłuwanie i manipulacje igłami.
Na początku wykładowca prezentuje kilka przypadków klinicznych z własnej praktyki i je omawia pod katem diagnozy, diagnostyki różnicowej i analizy przypadku, a następnie zastosowanego leczenia – z omówieniem doboru punktów akupunkturowych i nakłuwania oraz ewentualnie zastosowanych innych technik.
Przez kolejną część każdych z zajęć uczestnicy kursu podzieleni są na kilkuosobowe grupy, które niezależnie od siebie dokonują diagnozy swojego pacjenta i ustalają stosowną kombinację punktów akupunkturowych. Potem jest to prezentowane wykładowcy i pozostałym uczestnikom szkolenia, a po akceptacji i omówieniu przez wykładowcę, grupa przechodzi do lokalizacji wybranych punktów i nakłuwania. Wykładowca (i ewentualnie asystent – w przypadku większej liczebności uczestników kursu) cały czas kontroluje kolejne zabiegi, odpowiada na pytania itp.
Praktyka odbywa się na rzeczywistych pacjentach i dotyczy ich problemów zdrowotnych. Pacjentami są przede wszystkim uczestnicy kursu, ale mogą to też być pacjenci spoza kursu, zaproszeni przez uczestników kursu – w takim przypadku konieczny jest wcześniejszy kontakt z organizatorem kursu w celu ich akceptacji. Prosimy o nie zgłaszanie pacjentów z poważnymi chorobami, np. nowotworami. Pacjenci spoza kursu muszą też podpisać zgodę na publicznie wykonywaną diagnozę i zabiegi podczas zajęć kursu.

CEL KURSU: nabycie praktycznych umiejętności kontaktu z pacjentem, diagnozowania i analizy przypadku oraz wdrożenia właściwej terapii metodami akupunktury.

MIEJSCE KURSU:
SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1, sala konferencyjna VII piętro (wejście do administracji)
Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota: 10:00-19:00, z dwugodzinna przerwą obiadową w godz. ok. 13:00-15:00; niedziela 9:00-16:30 z przerwą obiadową w godz. ok. 12:00-13:30.

CENA PODSTAWOWA: 2240 zł za cały kurs (3 części) – termin wpłat do dnia 17 października 2022
CENA ZNIŻKOWA: 1980 zł w przypadku opłacenia całego kursu z góry nie później niż do dnia 5 września 2022

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę)

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PODSTAWY AKUPUNKTURY – WARSZTAT KLINICZNY

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 17 października 2022 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali przedpłaty do dnia 17 października 2022 warsztat zostanie przeniesiony na kolejny termin. Informacja o tym zostanie przekazana przez organizatora mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 24 października 2022.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 24 października 2022.
3. Roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) składający się z 3 trzyczęściowych kursów: (1) Anatomia topograficzna akupunktury (3×2 dni), (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni), (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki, kontakt z pacjentem i przepisy”, kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia ukończenia kursu „Podstawy akupunktury”.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje