down

Pojęcie Qi

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

Pojęcie Qi – znaczenie
w klasycznych tekstach chińskich

2-dniowy webinar online

8-9 maja 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu drugiego stopnia prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallée, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Właściwe rozumienie Qi, jednego z najważniejszych terminów w medycynie chińskiej, niezbyt fortunnie tłumaczonego jako „energia”, to podstawa zrozumienia i nauki całej medycyny chińskiej oraz właściwej praktyki TCM.

Program kursu:
Zrozumienie Qi ma kluczowe znaczenie dla chińskiej filozofii, sztuki, medycyny i terapii ruchowych, niemniej qi jest pojęciem stale obecnym w tekstach medycznych, ale nieuchwytnym. Często opieramy się na niejasnej terminologii, używając hasła „energia”, aby wyjaśnić, czym jest qi. Badanie pochodzenia i rozwoju idei qi za pomocą klasycznych tekstów poprzedzających powstanie teorii medycznej zapewnia kontekst i głębię naszego zrozumienia qi.
Wizja i znaczenie qi są następnie rozwijane w klasycznych tekstach medycznych zgodnie ze specyficznymi potrzebami tej nauki.
W zależności od czasu i miejsca, funkcje i rozumienie Qi są rozwijane, przyjmuje ono określone nazwy, które wskazują na ich specyfikę: pierwotne qi (yuan qi), yin / yang qi, autentyczne qi (zhen qi), qi klatki piersiowej (zong qi), qi odżywcze (ying qi), qi obronne (wei qi), właściwe qi (zheng qi), szkodliwe qi (xie qi) i inne. Każde z tych różnych Qi zostanie zaprezentowana poprzez swoje postacie i omówione w oparciu główne klasyczne teksty.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online
Godziny zajęć: sobota 10:00-13:00 i 14:30-18:30; niedziela 9:00-12:15 i 13:30-16:30

Cena podstawowa: 860 zł
Zaliczka: 400 zł. Termin wpłat najpóźniej do 26 marca 2021 r.
Cena zniżkowa: 750 zł, warunek – wpłata całej kwoty najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: QI W TCM

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 26 marca 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 26 marca 2021 r. kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl  oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2021 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 2 kwietnia 2021 r. oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje