down

Podstawy teoretyczne

Znajomość taoistycznych podstaw filozoficzno-teoretycznych oraz specyficznej terminologii jest konieczna do zrozumienia medycyny chińskiej. Koncepcje biegunowości i potencji zmian Yin i Yang, wzajemnych relacji pięciu przemian (5 elementów), znaczenie energii Qi, Shen (umysł-Serce), Xue (Krew), Jin Ye (płyny wewnętrzne) oraz Jing (Substancja podstawowa), funkcje 12 Narządów, przebieg meridianów i leżących na nich punktów akupunkturowych oraz ich związki z Narządami, teoria Sześciu Warstw, znaczenie Potrójnego Ogrzewacza itp. – to niezbędne podstawy do przyszłej nauki diagnozy, profilaktyki zdrowia i terapii chorób.

Medycyna chińska zajmuje się nie tylko stanem człowieka i jego narządów. Równie ważne są jego relacje ze środowiskiem – zgodnie taoistyczną koncepcją człowiek jest między Niebem i Ziemią, poddany ciągłym przemianom. Zdrowie, to stan dynamicznej równowagi.