down

Podstawy medycyny chińskiej i Zang Fu-fizjologia narządów pełnych i pustych

Adam Kowalski

PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I ZANG FU
– FIZJOLOGIA NARZĄDÓW PEŁNYCH I PUSTYCH

Kurs odbędzie się w formie webinarów online
Kurs odbędzie się, można jeszcze dołączyć

20-21 stycznia 2024 (część 1)
17-18 lutego 2024 (część 2)
9-10 marca 2024 (część 3)

Zapraszamy do rozpoczęcia nauki medycyny chińskiej. Medycyna ta, licząca co najmniej 3,5 tys. lat nieprzerwanego rozwoju, oparta jest na innym paradygmacie niż w medycynie zachodniej. To odmienny, oparty na filozofii taoizmu, sposób opisu funkcjonowania człowieka i jego relacji z otoczeniem. Zaburzenia cyrkulacji energii w ciele oraz emocje, wpływy zewnętrzne i błędy dietetyczne uważane są za główne przyczyny chorób. Wymaga to zrozumienia specyficznego sposobu chińskiego myślenia o naturze i człowieku jako całości oraz poznania podstaw teoretycznych i fachowej terminologii tego systemu, znanego z profilaktyki zdrowotnej i skutecznej terapii oraz cenionego na świecie.

Kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” składa się z trzech części, każda po dwa dni (sobota-niedziela)  i obejmuje wykłady z teoretycznych podstaw medycyny chińskiej oraz tradycyjnej fizjologii Trzewi i Narządów (Zang i Fu), wzajemnych związków między nimi, jak również systemu przyporządkowań do poszczególnych elementów.
Zajęcia te dają również okazję do gruntownej powtórki i uporządkowania swej wiedzy osobom, które już studiują medycynę chińską, natomiast tym, którzy chcą dopiero rozpocząć edukację dają niezbędne podstawy do dalszej nauki.

Kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” stanowi pierwszą część rocznego Kursu PODSTAW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ (pozostałe dwie to to: „Przyczyny chorób” oraz „Różnicowanie wzorców patologii” – wszystkie prowadzone są przez Adama Kowalskiego. Po zakończeniu rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” odbywa się pisemny egzamin testowy i po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” – dyplom naszego Instytutu.

Program:
Część 1
Podstawy medycyny chińskiej: teoria Yin-Yang, teoria 5 Przemian oraz różne cykle zależności między nimi. Jest to wspólny rdzeń także dla innych chińskich sztuk, jak np. Feng Shui, astrologia chińska czy Tai Chi. Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej to wprowadzenie w filozofię taoizmu. Omówione zostaną także różne rodzaje Qi-siły witalnej, znaczenie pór roku, wpływy klimatyczne.
Część 2
Omówienie narządów i ich obiegów funkcjonalnych: Wątroba, Serce, Śledziona, Płuca.
Omówienie narządów i ich obiegów funkcjonalnych: Nerki, Osierdzie,
Dynamika Qi, Tabela przyporządkowań, połączenia w ramach Warstw.
Część 3
Narządy Fu i ich obiegi funkcjonalne: Pęcherzyk Żółciowy, Jelito Cienkie, Żołądek, Jelito Grube, Pęcherz Moczowy. Potrójny Ogrzewacz.
Powiązania i zależności. Narządy Nadzwyczajne.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online

Godziny zajęć: sobota – 10:0013:00 i 15:00-19:00, niedziela – 10:00-13:00 i 15:00-17:30

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

CENA zniżkowa: 1500 zł za trzy części (łącznie 6 dni) – termin wpłat do 22 grudnia 2023.
Cena za pojedyncze części: 600 zł – termin wpłat za pierwszą sesją – do 18 stycznia 2024.
Osoby, które znają podstawy medycyny chińskiej, a chciałyby wziąć udział w kolejnych dwóch częściach (2-giej  i 3-ciej) poświęconych Zang-Fu, mogą opłacić tylko te dwie sesje w cenie 1100 zł.

Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę)
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać  na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PODSTAWY TMC I ZANG FU

Adam Kowalski, na stałe mieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał na kursach Claude Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM (2015) i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM w Krakowie. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi od wielu lat kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, a ostatnio też z cyklu Cztery Metody Diagnozowania kursy: Diagnoza z wywiadu, Diagnoza z języka i Diagnoza z Twarzy.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 22 grudnia 2023 roku cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej liczby wpłat w terminie do 22 grudnia 2023 r. rozpoczęcie kursu może zostać przesunięte na kolejny termin (11-12 lutego 2023). Uczestnicy którym nie odpowiada taka zmiana otrzymają zwrot pełnej wpłaty, na konto z którego wpłynęła wpłata na konto organizatora. Informacja o zmianie terminu kursu podana zostanie najpóźniej do dnia 29 grudnia 2023 r.
3. Podczas kursu będzie można nabyć polskie tłumaczenie znanej książki autorstwa: Jeremy Ross, Zang Fu. Systemy narządów tradycyjnej medycyny chińskiej, tłum. Adam Kowalski, Wydawnictwo Agartha, 2011 oraz inne książki poświęcone medycynie chińskiej.

Zapraszamy również do Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie można m.in. uzyskać porady dietetyczne wg zasad medycyny chińskiej, lub rozpocząć terapię akupunkturą, ziołami i/lub masażem chińskim – rejestracja: tel. 884-988-887.
Więcej informacji o Centrum Medycyny Chińskiej: www.medycynachinska.org

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje