down

Podstawy medycyny chińskiej i Zang Fu-fizjologia narządów pełnych i pustych – część 2_webinar

wykładowca: Adam Kowalski

PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I ZANG FU
– FIZJOLOGIA NARZĄDÓW PEŁNYCH I PUSTYCH – CZĘŚĆ 2

KURS ONLINE

Zapraszamy do rozpoczęcia nauki medycyny chińskiej. Medycyna ta, licząca co najmniej 3,5 tys. lat nieprzerwanego rozwoju, oparta jest na innym paradygmacie niż w medycynie zachodniej. To odmienny, oparty na filozofii taoizmu, sposób opisu funkcjonowania człowieka i jego relacji z otoczeniem. Zaburzenia cyrkulacji energii w ciele oraz emocje, wpływy zewnętrzne i błędy dietetyczne uważane są za główne przyczyny chorób. Wymaga to zrozumienia specyficznego sposobu chińskiego myślenia o naturze i człowieku jako całości oraz poznania podstaw teoretycznych i fachowej terminologii tego systemu, znanego z profilaktyki zdrowotnej i skutecznej terapii oraz cenionego na świecie.

Kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” składa się z trzech części, każda po dwa dni (sobota-niedziela)  i obejmuje wykłady z teoretycznych podstaw medycyny chińskiej oraz tradycyjnej fizjologii Trzewi i Narządów (Zang i Fu), wzajemnych związków między nimi, jak również systemu przyporządkowań do poszczególnych elementów.
Zajęcia te dają również okazję do gruntownej powtórki i uporządkowania swej wiedzy osobom, które już studiują medycynę chińską, natomiast tym, którzy chcą dopiero rozpocząć edukację dają niezbędne podstawy do dalszej nauki.

Kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” stanowi pierwszą część rocznego Kursu PODSTAW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ (pozostałe dwie to to: „Przyczyny chorób” oraz „Różnicowanie wzorców patologii” – wszystkie prowadzone są przez Adama Kowalskiego.
Kolejność kształcenia się w ramach tego kursu wygląda następująco: najpierw należy ukończyć kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu”, następnie „Przyczyny chorób”, a na końcu „Różnicowanie wzorców patologii”.
Po zakończeniu rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” odbywa się egzamin testowy online (płatny oddzielnie) i po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu, wydany przez nasz Instytut.

Program:
Część 1
Podstawy medycyny chińskiej: teoria Yin-Yang, teoria 5 Przemian oraz różne cykle zależności między nimi. Jest to wspólny rdzeń także dla innych chińskich sztuk, jak np. Feng Shui, astrologia chińska czy Tai Chi. Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej to wprowadzenie w filozofię taoizmu. Omówione zostaną także różne rodzaje Qi-siły witalnej, znaczenie pór roku, wpływy klimatyczne.
Część 2
Omówienie narządów i ich obiegów funkcjonalnych: Wątroba, Serce, Śledziona, Płuca.
Omówienie narządów i ich obiegów funkcjonalnych: Nerki, Osierdzie,
Dynamika Qi, Tabela przyporządkowań, połączenia w ramach Warstw.
Część 3
Narządy Fu i ich obiegi funkcjonalne: Pęcherzyk Żółciowy, Jelito Cienkie, Żołądek, Jelito Grube, Pęcherz Moczowy. Potrójny Ogrzewacz.
Powiązania i zależności. Narządy Nadzwyczajne.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Cena za trzy części kursu: 1500 zł
Cena za pojedyncze części: 600 zł
Osoby, które znają podstawy medycyny chińskiej, a chciałyby wziąć udział w kolejnych dwóch częściach (2-giej  i 3-ciej) poświęconych Zang-Fu, mogą opłacić tylko te dwie sesje w cenie 1100 zł.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać  na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PODSTAWY TMC I ZANG FUCZĘŚĆ 2 – WEBINAR

Adam Kowalski, na stałe zamieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał na kursach Claude Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM (2015) i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM w Krakowie. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, a ostatnio też Cztery Metody Diagnozowania.

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji z zakupu w terminie do 14 dni od chwili zakupu – cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po dwóch tygodniach od daty zakupu i braku rezygnacji zostanie wysłany mailem link do nagrań kursu oraz link do pobrania skryptu w formacie pliku pdf.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje