down

PODSTAWY AKUPUNKTURY

dr n. med. Wiesław S. Nowak

PODSTAWY AKUPUNKTURY
W PRAKTYCE KLINICZNEJ TMC

rozpoczęcie kursu: 18-19 czerwca 2022 r.

Trzyczęściowy weekendowy kurs „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej TMC”, stanowi drugi stopień szkolenia akupunkturzysty – spośród czterech kursów składających się na roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 10x po 2 dni, 160 godz.) kończący się egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Kolejna część rocznego bloku kursu to kurs: „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni).

UWAGA: Najpierw konieczne jest ukończenie kursu „Anatomia topograficzna akupunktury(odbywa się co roku – najbliższy kurs rozpocznie się 26-27 marca 2022 r.)

TERMINY KURSU:
18-19 czerwca 2022 – część 1

22-23 października 2022 – cześć 2
19-20 listopada 2022 – część 3
(UWAGA: zamiana terminu części 3 – z dr Magdaleną Konior „Praktyka akupunktury” część 1)

PROGRAM:
Kurs jest całością, więc konieczny jest udział we wszystkich trzech częściach kursu. Wskazana jest znajomość przebiegu meridianów i lokalizacji punktów akupunkturowych
Oprócz wykładów odbywać się będą również zajęcia w podgrupach 2-4 osobowych, w których na sobie uczestnicy kursu będą ćwiczyć nakłuwanie wybranych omawianych punktów i ich kombinacji, stosowanie moksy i baniek. Omówione zostaną:
1. Kategorie punktów
2. Różnicowanie objawów w oparciu o teorię kanałów
3. Techniki akupunkturowe
4. Moksybucja
5. Stawianie baniek
6. Postępowanie przy ewentualnych komplikacjach akupunktury
7. Metody doboru punktów (lokalne i dystalne, przednie i tylne, kombinacje
Yin-Yang, kombinacje poniżej i powyżej, zgodnie z kategorią punktów, zgodnie z zegarem narządów)
8. Przykłady kliniczne

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w kursie (z zaznaczeniem, że jest to 1/3 edukacji w zakresie podstaw akupunktury).
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem: kursy@medycyna-chinska.com

MIEJSCE KURSU:
SDH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna VII piętro (wejście do administracji).
GODZINY ZAJĘĆ: sobota: 10:00 – 19:00, niedziela 9:00 – 16:00 , z  przerwą obiadową.

CENA PODSTAWOWA: 2040 zł za cały kurs 3-częściowy – wpłata nie później niż do dnia 20 maja 2022.
CENA ZNIŻKOWA: 1840 zł w przypadku opłacenia całego kursu z góry nie później niż do dnia 8 kwietnia 2022.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i na firmę)

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PODSTAWY AKUPUNKTURY

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 20 maja 2022 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali przedpłaty do dnia 20 maja 2022 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny miesiąc (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na 10-11 września 2022). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 27 maja 2022.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r.
3. Roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 10x po 2 dni, 160 godz.) składający się z: 3 trzyczęściowych kursów: (1) Anatomia topograficzna akupunktury (3×2 dni), (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni), (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki, kontakt z pacjentem i przepisy, BHP, historia medycyny chińskiej, EBM w TCM i medycyna integracyjna” (2 dni, w formie kilku kursów online plus konsultacje online z wykładowcą), kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym (płatny oddzielnie), który odbędzie się 9 kwietnia 2022. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury”.

Zapraszamy na stronę internetową https://www.medycyna-chinska.com/gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat różnych organizowanych przez nas kursów medycyny chińskiej i dietetyki.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje