down

PAMIĘĆ I JEJ ZABURZENIA

dr Hamid Montakab
(Chiway, Szwajcaria)

PAMIĘĆ I JEJ ZABURZENIA
W MEDYCYNE CHIŃSKIEJ

kurs w formie webinaru online

13 października 2024 (niedziela)

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu tematycznym prowadzonym autorsko przez wybitnego wykładowcę i akupunkturzystę dr Hamida Montakaba. Tematyką kursu jest pamięć w rozumieniu medycyny chińskiej, a szczególnie ograniczenia pamięci, deficyt uwagi, amnezja i wyparte wspomnienia oraz akupunktura w terapii traumatycznych wspomnień.

Program kursu:
To, jak postrzegamy świat, zależy w dużej mierze od struktury naszego umysłu i naszych systemów wierzeń. Podświadome wspomnienia stanowią największą część tych mechanizmów przekonań.
Klasyczna medycyna chińska przypisała różne aspekty pamięci pięciu częściom psychiki,
z których każda jest odpowiedzialna za określony typ pamięci.
W tym wykładzie zbadamy konstrukcję umysłu z chińskiej perspektywy i jej związek z naszymi zachodnimi koncepcjami neuropsychologicznymi. Omówione zostaną wspomnienia świadome
i podświadome, a także mechanizm i wpływ tłumionych i traumatycznych wspomnień.
Problemy z pamięcią i deficytem uwagi nasilają się w naszych nowoczesnych społeczeństwach.
Podczas kursu zostaną zaproponowane pewne strategie akupunktury dotyczące zmniejszonej pamięci i amnezji.
Ponadto „deficyt uwagi i nadpobudliwość” (ADHD) będą analizowane nie tylko w odniesieniu do wzorców TCM, ale także w kontekście zaburzeń osobowości i temperamentu.

Treści merytoryczne:
– Aktywność psychiczna
– Pięć sekcji psychiki (Wu Shen)
– Funkcje umysłu (świadomość – podświadomość)
– Układy pamięci (5 typów)
– Punkty akupunkturowe poprawiające pamięć
– Uwalnianie stłumionych wspomnień
– Dysfunkcje pamięci: amnezja oraz deficyt uwagi (wzorce i metody leczenia)

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim do pobrania online, a po kursie –zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie – do odebrania w Krakowie lub w formie pliku pdf do wydrukowania samemu.

Miejsce kursu:
Platforma Click Meeting (www.clickmeeting.com ) – osoby mające opłacony udział w webinarze otrzymują dzień wcześniej mailem link do zalogowania się.

Godziny zajęć: 9:00-13:00 i 14:30-17:00

Cena podstawowa: 600 zł

Zaliczka: 400 zł. Termin wpłat najpóźniej do 20 września 2024 r.

Cena zniżkowa: 510 zł – warunek: wpłata całej kwoty najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2024 r.

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PAMIĘĆ W TCM

Dr Hamid Montakab ukończył studia medyczne w Paryżu w 1975 roku i rozpoczął praktykę jako chirurg i ginekolog w Poitiers. Równolegle odbywał studia w zakresie akupunktury w Szkole AFA w Paryżu, po których spędził cztery miesiące na intensywnym stażu i nauce szkołach Men Wa i ISA w Hongkongu. Następnie studiował tradycyjne medycyny na Filipinach i w Indiach. W Indiach praktykował medycynę komplementarną łącząc TCM z medycyną alopatyczną i ajurwedą.
W latach 1980-85 praktykował w USA będąc członkiem Oregon Acupuncture Board oraz National Acupuncture Board (NCCA). Następnie w Europie ukończył studia w zakresie leczenia ziołami chińskimi, osteopatii i wewnętrznej osteopatii. Od 1985 roku praktykuje i wykłada w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Kilkakrotnie wykładał też w Polsce.
Dr Hamid Montakab został wyznaczony przez Swiss National Science Foundationdo kierowania badaniami naukowymi nad akupunkturą i bezsennością. Prowadził również mniejszy projekt badawczy nad stosowaniem akupunktury w leczeniu atopowego zapalenia skóry w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Jest też współzałożycielem Swiss Professional Organisation for TCM (SBO-TCM) i był jej przewodniczącym w latach 1995-2000.
W 1986 w Szwajcarii założył Academy of Chinese Healing Arts. Ze swoim rozległym wykształceniem w zakresie medycyny zachodniej i orientalnej, oraz znajomością rozwoju praktyki medycyny chińskiej w Europie, Chinach i Ameryce przekazuje studentom swoje rozległe doświadczenie w tradycyjnej i klasycznej medycynie chińskiej.
Poza nauczaniem w założonej i kierowanej przez siebie Academy and Therapy Center for Acupuncture and Asian Medicine „Chiway” w Winterthur w Szwajcarii, jako wybitny wykładowca i praktyk medycyny chińskiej zapraszany jest do prowadzenia kursów w wielu krajach w Europie oraz jako światowej sławy specjalista – jako prelegent na najważniejszych kongresach medycyny chińskiej.
Jest autorem znanej książki Acupuncture for Insomnia (Akupunktura i bezsenność – sen i sny w medycynie chińskiej, 2011 (wydanej w języku angielskim i niemieckim).
Inne publikacje:
– Stresskrankheiten; współautor 2006 (Elsevier)
Akupunkture Point and Channel Energetics (2013 (Kiener / Amazon)
Chinese Medicine Revisited (2015-2018 Homaya / Amazon), tłum. polskie: Podstawy medycyny chińskiej w praktyce (Galaktyka)
Acupuncture for Treating the Hidden Roots of Disease (Amazon 2019)

Kontakt i dodatkowe informacje:

Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje