down

NOWOTWORY – PROFILAKTYKA I LECZENIE TCM

Prof. dr Sun Peilin
(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

NOWOTWORY –
PROFILAKTYKA I LECZENIE
MEDYCYNĄ CHIŃSKĄ

18-19 lutego 2023

Zapraszamy do udziału w kolejnym ważnym szkoleniu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina z Jing Ming College of Oriental Medicine w Brukseli.

Rak jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności na całym świecie oraz drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Według WHO liczba nowych przypadków ma wzrosnąć o około 70% w ciągu najbliższych 2 dekad. Około jedna trzecia zgonów z powodu raka jest spowodowana 5 głównymi zagrożeniami behawioralnymi i dietetycznymi: wysokim wskaźnikiem masy ciała, niskim spożyciem owoców i warzyw, brakiem aktywności fizycznej, używaniem tytoniu i spożywaniem alkoholu. W Polsce zachorowalność na nowotwory jest niższa niż w większości krajów Unii Europejskiej, ale śmiertelność z powodu nowotworów jest wyższa.
Chociaż współczesna medycyna opracowała różne skuteczne procedury terapeutyczne, takie jak interwencja chirurgiczna, chemioterapia, radioterapia, terapia immunologiczna itp., nadal nie jest jasne, jaka jest bezpośrednia etiologia raka. TCM oferuje inne podejście – holistyczne. Kiedy etiologie są dokładnie zrozumiane, możemy skutecznie zapobiegać występowaniu raka. W międzyczasie stosuje się odpowiednie zabiegi TCM, aby wyregulować równowagę w ciele.
Kurs składa się z trzech części:
-Część pierwsza: Ogólne wprowadzenie
a. Starożytny opis raka w TCM
b. Etiologia i patologia raka
c. Analiza objawów klinicznych
d. Strategie leczenia
– Część druga: Analiza niektórych typowych przejawów
a. Utrata apetytu
b. Zaparcie
c. Biegunka
d. Niedrożność jelit
e. Wodobrzusze
f. Niedożywienie
g. Masywne krwawienie itp.
– Część trzecia: Leczenie metodami TCM
a. Rak piersi
b. Rak płuc
c. Rak żołądkowo-jelitowy
d. Rak wątroby
e. Rak trzustki
f. Rak okrężnicy
g. Rak prostaty
h. Białaczka

Uczestnicy kursu mogą zgłosić organizatorowi pacjentów (maksymalnie trzech) do publicznego zdiagnozowania, omówienia i zaproponowania stosownej terapii (e-mailem: kursy@medycyna-chinska.com lub mkalmus@medycyna-chinska.com) pacjenci muszą wyrazić pisemną zgodę na publiczne badanie online (pokazanie twarzy, języka, miejsca urazu wywiad) – szczegóły do omówienia telefonicznie z organizatorem.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online lub na sali wykładowej – w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Godziny zajęć:
Sobota 10:00-18:00 (z przerwą na obiad w godz. 13:00-14:30), niedziela 9:00-17:00 (z przerwą obiadową w godz. 12:30-14:00) – łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Cena podstawowa: 990 zł – termin wpłaty do dnia 13 stycznia 2023
Cena zniżkowa: 870 zł – warunek: wpłata całej kwoty do dnia 16 grudnia 2022

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiamy rachunki (dla osób prywatnych lub firm).
Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470

Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: NOWOTWORY

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również głównym wykładowcą i doradcą programowym w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).

1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 13 stycznia 2023 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 13 stycznia 2023 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023 roku (brak informacji o anulowaniu szkolenia w terminie po 20 stycznia 2023 oznacza, że seminarium odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  Zi