down

Niepłodność u kobiet

Prof. dr Yifan Yang

(Holandia)

Zrozumienie przyczyn i leczenie
niepłodności kobiet w TCM

Kurs odbył się 8-9 października 2022

Na życzenie wykładowcy, kurs można zakupić tylko w okresie 2 miesięcy od daty jego odbycia się, tj. do 9 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu trzeciego stopnia prowadzonym autorsko przez chińską profesor dr Yifan Yang. Poruszany temat dotyka coraz większej liczby kobiet. Metody medycyny chińskiej pozwalają skutecznie zdiagnozować i leczyć problemy związane z niepłodnością kobiet.

Opis i program kursu:
Niepłodność to stan, w którym kobieta często szuka pomocy, gdy chce zajść w ciążę. To skomplikowane zaburzenie przynosi cierpienie, smutek i stres jej i jej rodzinie. Podczas tego wykładu dr Yifan Yang przedstawi w zarysie jak jest rozumiana niepłodność w medycynie zachodniej. Następnie przeanalizuje i zinterpretuje niepłodność za pomocą teorii medycyny chińskiej zaczerpniętych z klasycznych tekstów TCM. Przedstawi przyczyny i patologię tego zaburzenia oraz omówi możliwości leczenia ziołami, akupunkturą i dietą.
Z ponad 30-letniego doświadczenia dr Yang przedstawi terapeutom strategie leczenia i prognozy dotyczące skomplikowanych schorzeń i da rozwiązania, pomagające zmniejszyć stres kobiet. W ten sposób ma nadzieję pomóc lekarzom i pacjentom skutecznie radzić sobie z tym zaburzeniem.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim do pobrania ze serwera Instytutu, a na zakończenie – zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.

Cena: 980 zł

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: NIEPŁODOŚĆ U KOBIET

Profesor Yifan Yang studiowała Medycynę Chińską oraz medycynę zachodnią na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PUTMC) w latach 1977-1982. Ukończyła studia ze specjalizacją w chińskiej medycynie ziołowej i  recepturach ziołowych.
Po ukończeniu PUTMC pracowała osiem lat jako lekarz i wykładowca na Wydziale Receptur Ziołowych również na PUTMC.
Gruntowne wykształcenie w dziedzinie chińskich receptur ziołowych zdobyła podczas 13 lat studiów i wspólnej pracy z profesorami Wang Mianzhi i Li Qigye, specjalistami w dziedzinie formuł ziołowych klasycznej medycyny chińskiej.
W czasie studiów i pracy na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej poznała i w mistrzowski sposób opanowała wielką ilość formuł opisanych w klasycznej literaturze medycyny chińskiej przez najwybitniejszych lekarzy w historii Chin, ale przede wszystkim opanowała stojącą za nimi filozofię, klasyczny chiński medyczny sposób myślenia, strategię i metody terapii. Szczególnie wiele zawdzięcza wieloletnim studiom u najwybitniejszego nauczyciela ziołolecznictwa w Chinach prof. Wang Mianzhi, dyrektora Chińskiego Towarzystwa TCM i dyrektora Komitetu Ziołolecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Chin.
Jest autorką znanych i cenionych książek: Chinese Herbal Medicines: Comparisons and Characteristics, 2010 (wyd. polskie: Chińskie zioła lecznicze; charakterystyki i porównania, 2020) oraz Chinese Herbal Formulas: Treatment Principles and Composition Strategies, 2010.
Prof. Yifan Yang od ponad dwudziestu lat kontynuuje i rozwija jego pracę edukacyjną w krajach Zachodniej Europy, a od kilku lat również w Polsce.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com