down

Nauka o meridianach – klasyczna medycyna chińska wg Huang Di Nei Jing

Prof. dr Li Jie (TCM Classics Research Institute, Holandia)

 

NAUKA O MERIDIANACH (JING LUO) wg HUANG DI NEI JING

 – część 2. kursu

PODSTAWY KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

 

23-26 stycznia 2014, Kraków

 

Zapraszamy do udziału w czterodniowym kursie wprowadzającym w teorię meridianów wg klasycznego tekstu Huang Di Nei Jing – jednego z najważniejszych dzieł medycyny chińskiej, prowadzonym przez znanego chińskiego specjalistę prof. dr. Li Jie.

Kurs ten stanowi drugą część pięcioczęściowego cyklu „Podstawy klasycznej medycyny chińskiej” planowanego na lata 2013-2015, mającego ułatwić głębsze zrozumienie tekstów fundamentalnych dla medycyny chińskiej.

„Huang Di Nei Jing” (Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza) jest pierwszym klasycznym tekstem medycyny chińskiej (TCM). To księga, którą od wieków zgłębiają wszyscy praktykujący medycynę chińską, ponieważ jest uznawana za wielką podstawę medycyny orientalnej. Shang Zhong Jing napisał dzieło Shang Han Lun bazując głównie na teorii Huang Di Nei Jing; Inny z wielkich lekarzy, Sun Si Miao w swojej pracy Qian Jin Yao Fang w pierwszym zdaniu oznajmia: „ten, kto chce być znakomitym praktykiem tradycyjnej medycyny chińskiej musi dogłębnie przestudiować Huang Di Nei Jing”. Nie ulega wątpliwości, że studiowanie i zrozumienie Huang Di Nei Jing jest konieczne dla każdej osoby praktykującej tradycyjną medycynę chińską, ale ze względu na antyczne sformułowania zawarte w Huang Di Nei Jing może ona sprawiać trudność w samodzielnym studiowaniu. Dlatego w tej serii wykładów prof. Li Jie poprowadzi Państwa, aby w usystematyzowany sposób studiować i zrozumieć ten wielki kanon klasycznej medycyny chińskiej.

Wykłady w ramach całego cyklu podzielone są na następujące części:
– Ogólne wprowadzenie do Huang Di Nei Jing (omówione w październiku 2013)
– Teorie yin yang wu xing w Huang Di Nei Jing (omówione w październiku 2013)
– Teorie Zang xiang (Zang Fu) w Huang Di Nei Jing (omówione w październiku 2013)
– Teorie Jing Luo w Huang Di Nei Jing (23-26 stycznia 2014)
– Etiologia patologicznych mechanizmów chorób w Huang Di Nei Jing (2-5 października 2014)
– Diagnoza i różnicowanie chorób w Huang Di Nei Jing (2015)
– Zasady i metody leczenia chorób w Huang Di Nei Jing (2015)
– Odżywianie życia i zapobieganie chorobom w Huang Di Nei Jing (2015)

W trakcie wykładów będą wyjaśnione ważne i trudne pytania z rozdziałów Huang Di Nei Jing, a podczas niektórych późniejszych części również studiowanie przypadków klinicznych.

Uwaga: Podręcznikami wymaganymi podczas kursu są: „Huang Di Nei Jing, Su Wen” w tłumaczeniu Agnieszki Krzemińskiej, czyli Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza (Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2012) oraz Jeremy Ross, Zang Fu. Systemy narządów tradycyjnej medycyny chińskiej, tłum. Adam Kowalski (Wydawnictwo Agartha), Obie książki są do nabycia podczas kursu.

Kurs odbędzie się w dniach 23-26 stycznia 2014 r. w Krakowie, w Hotelu Europejskim, ul. Lubicz 5, w pobliżu dworca PKP.

Obok sal wykładowych znajduje się restauracja hotelowa „Noblesse” wraz z barem, gdzie w czasie przerwy można kupić kawę, herbatę itp. Obok sal znajduje się również ogródek kawiarniany.

Godziny zajęć: czwartek 10’00-19’00, piątek i sobota 9’00-18’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 – łącznie 32 godziny szkolenia.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena kursu: 1300 zł
Zaliczka: 600 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 16 grudnia 2013 r.
Cena zniżkowa 1150 zł: w przypadku opłacenia całego kursu w kwocie 1150 zł najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2013 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: NAUKA O MERIDIANACH

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Prof. dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od ponad 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi własną praktykę. Wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training. Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 16 grudnia 2013 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 30 grudnia 2013 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 3 stycznia 2014 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 3 stycznia 2014 oznacza, że kurs odbędzie się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com