down

Nakłuwanie wg Huang Di Nei Jing

Prof. dr Li Jie (TCM Classics Research Institute, Holandia)

 

TRENING KLASYCZNYCH TECHNIK NAKŁUWANIA
wg Huang Di Nei Jing – teoria i praktyka

 

21-24 stycznia 2016, Kraków
Nowy termin kursu: 31 marca – 3 kwietnia 2016

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym czterodniowym kursie omawiającym różne metody i techniki nakłuwania w odniesieniu do głównych klasycznych tekstów. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez znanego chińskiego specjalistę prof. dr. Li Jie. Kurs ten stanowi szóstą część sześcioczęściowego cyklu „Klasyczna medycyna chińska” (każda z części stanowi odrębną całość).

MIEJSCE:
Kurs odbędzie się w dniach 21-24 stycznia 2016 r. w Krakowie, w sali konferencyjnej DH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1, VII piętro, w pobliżu Mostu Dębnickiego.

Godziny zajęć: czwartek 10’00-19’00, piątek i sobota 9’00-18’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 – łącznie 32 godziny szkolenia.

PROGRAM KURSU:
Trening klasycznych technik nakłuwania według Huang Di Nei Jing
W czasie kilku tysięcy lat igły, podstawowe narzędzie akupunktury, nie uległy większym zmianom. Igła jest dalej prostym narzędziem. Pokazuje to, jak ważne dla dobrego akupunkturzysty są techniki nakłuwania. To pewien rodzaj magicznych i sekretnych umiejętności. Często determinuje  efekty leczenia akupunkturą w praktyce klinicznej. Jednakże, może w związku z czasem poświęconym na edukację, na Zachodzie wielu akupunkturzystom brakuje systematycznego treningu umiejętności nakłuwania.
Huang Di Nei Jing jest podstawową księgą, która systematycznie opisuje metody nakłuwania stosowane w akupunkturze.
Podczas tego kursu (stanowiącego zakończenie sześcioczęściowego cyklu poświęconego nauce klasycznej medycyny chińskiej w oparciu o Huang Di Nei Jing) dr Li Jie wprowadzi uczestników kursu w techniki nakłuwania klasycznej akupunktury. Obejmie to następujące aspekty:
– Zgodne z  HDNJ wprowadzenie w dziewięć rodzajów igieł i ich różnice oraz kliniczne zastosowania.
– Ćwiczone będą podstawowe umiejętności nakłuwania w klasycznej akupunkturze, takie jak umiejętność uzyskania odczucia Qi (De Qi), utrzymania Qi (Sou Qi) i manipulowania Qi (Xing Qi).
– Wytłumaczone zostaną techniki klasycznego HDNJ takie jak: Dziewięć Nakłuć, Pięć Nakłuć i Dwanaście Nakłuć a następnie techniki te będą systematycznie ćwiczone.
– Wprowadzone i praktykowi będą techniki nakłuć penetrujących.
– Trenowane będą proste techniki wzmacniające i redukujące takie, jak Ti Cha Bu Xie, Nian Zhuan Bi Xie, oraz Hu Xi Bu Xie.
– Ćwiczone będą kompleksowe techniki nakłuwania, takie jak „światło ogniska na górze”, Ochładzanie przez Niebiosa” oraz „Biały tygrys wstrząsa głową”.
– Następnie wprowadzone zostaną technik nakłuwania artystycznej akupunktury, takie jak „Trzy smoki naprzeciw nosa”, „Cztery kwiaty” oraz techniki He Gu Ci.
– Na koniec przedstawione będą Trzy Złote Nakłucia i ich kliniczne zastosowania.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy kursu otrzymają skrypt w języku polskim.

Cena kursu: 1300 zł. Zaliczka: 600 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 8 lutego 2016 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: NAKŁUWANIE WG HDNJ

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Li JIe 2012_L1060961@miniProf. dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od 24 lat mieszka w Holandii, gdzie prowadzi własną praktykę. Wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training. Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowot-worów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia. Od 2012 roku jest również wykładowcą w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie oraz prowadzi superwizje kliniczne w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie.

 

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia  8 Lutego 2016 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 8 lutego 2016 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na tej stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 12 lutego 2016 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje