down

MAI – krążenie witalne, puls, naczynie

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

MAI – krążenie witalne, puls, naczynie

KURS ONLINE

Zapraszamy do udziału w krótkim webinarze, prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallee, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej.

Podczas półtoragodzinnego webinaru omówiona będzie chińska koncepcja terminu wyrażonego ideogramem Mai , ważnego do prawidłowego rozumienia terminologii medycyny chińskiej.

To drugi z cyklu krótkich webinarów poświęconych różnym koncepcjom ważnym dla rozumienia medycyny chińskiej oraz wybranym tematom dotyczącym praktyki tradycyjnej medycyny chińskiej.

Program webinaru:
Prawidłowe rozumienie terminologii medycyny chińskiej jest podstawą do dalszej nauki jak i poprawnej praktyki. Ideogramy chińskie zawierają znacznie więcej treści – zarówno dosłownych, jak i przede wszystkim symbolicznych – niż pojedyncze słowa, których używamy w terminologii medycyny zachodniej. Konieczne jest więc ich dokładne objaśnienie i przekazanie możliwie pełnego pola znaczeniowego, które czasami dla jednego ideogramu może wymagać opisu zajmującego kilka stron.

Tak jest też m.in. w przypadku terminu Mai 脈, odnoszącego się aż do trzech pól znaczeniowych, które w uproszczeniu można określić jako:

 • krążenie witalne
 • puls (wszystkie typy pulsu zawierają człon Mai 脈)
 • naczynie (zarówno mogą to być naczynia krwionośne, jak różne rodzaje meridianów)

Podczas webinaru szczegółowo objaśnione będzie znaczenie każdego z członów ideogramu Mai 脈oraz odniesienie tego terminu do różnych dawnych, klasycznych tekstów medycyny chińskiej. Dopiero poprzez kontekstowe ukazanie znaczeń tego terminu, będzie on mógł być w pełni właściwie zrozumiany.

Profesor Elisabeth Rochat de La Vallee jest najbardziej kompetentną osobą w Europie i ekspertką cenioną na całym świecie, która ze względu na swoje doświadczenie w analizie klasycznych tekstów chińskich (w tym dawnych tekstów medycznych) potrafi przekazać całe bogactwo języka chińskiego w kontekście medycyny chińskiej.

Wykład odbywa się w języku angielskim i tłumaczony jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnik otrzymuje dostęp do nagrania video na okres 3 tygodni oraz skrypt w języku polskim – do ściągnięcia z platformy internetowej.

Cena: 180 zł
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MAI – WEBINAR

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji z zakupu w terminie do 14 dni od chwili zakupu – cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po dwóch tygodniach od daty zakupu i braku rezygnacji zostanie wysłany mailem link do nagrań kursu oraz link do pobrania skryptu w formacie pliku pdf.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje