down

Magdalena Śliwińska-Konior

dr Magdalena KoniorMagdalena Śliwińska-Konior jest doktorem nauk biologicznych. Od 2009 roku intensywnie studiuje tradycyjną medycynę chińską w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie. Ukończyła również specjalistyczne kursy medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzone przez wybitnych zagranicznych wykładowców (m.in. prof. dr Sun Peilin, prof. dr Li Jie, dr Radha Thambirajah, Claude Diolosa, Jani White, Donald B. Halfkenny).
W 2012 roku odbyła miesięczny staż kliniczny w Chinach na Guanxi University of Chinese Medicine w Nanningu, natomiast w 2014 roku praktykę u prof. Suna Peilina w Belgii.
Od wielu lat ćwiczy Tai chi w Krakowskiej Szkole Chen Taijiquan.
Od 2012 roku prowadzi w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie prywatną praktykę akupunktury i masażu Tui Na, a od 2016 roku jest asystentką na kursach akupunktury w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie. Jest też skarbnikiem zarządu Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i członkiem rady naukowej Międzynarodowych Kongresów TMC w Krakowie.