down

Jani White

Jani White, Lic. Ac. MBAcC. (Londyn, UK)

Jani White_cutJani White, Kanadyjka zamieszkała w Londynie, jest starszym wykładowcą TMC i akupunktury w Wielkiej Brytanii, ze specjalistyczną wieloletnią praktyką w zakresie męskiego i żeńskiego zdrowia oraz pediatrii. Prowadzi wiele wykładów w tego zakresu w Wielkiej Brytanii i za granicą. Wykłady te oparte są na idei  zintegrowanego kształcenia łączącego medycynę chińską i dietetykę TMC z medycyną zachodnią, ze szczególnym naciskiem na zrozumienie sposobu zarządzania, procedur i zabiegów w medycynie zachodniej i ich odniesienia do praktyki TMC.

Jani White jest też cenionym wykładowcą na międzynarodowych kongresach TMC oraz autorką książki Structuring the Fertile Metabolism (2013).