down

INA DIOLOSA (Instytut Avicenny)

Ina Diolosa od ok. dwudziestu lat studiuje i praktykuje tradycyjną medycynę chińską. Jest dyplomowanaą terapeutką tradycyjnej medycyny chińskiej – Heilpraktiker (certyfikat niemiecki).
Od początku związana jest z Instytutem Avicenny, najpierw w Niemczech później we Francji.

Wykłada w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. W Polsce prowadziła autorskie kursy: czteroletni kurs „Dietetyka TMC” w latach 1997-2000, a w latach 2008-2010  kurs „Dietetyka lecznicza TMC” oraz kurs „Diagnoza z twarzy wg TMC” (w lutym 2011 r.).

Organizuje wraz z Claude Diolosą staże dla studentów zawansowanych w TMC w Chinach (Chengdu, Szpital Kliniczny Akademii Medycyny Tradycyjej) i w Nepalu (Free Clinic w Katmandu).