down

Egzamin z akupunktury

PODSTAWY AKUPUNKTURY – EGZAMIN KOŃCOWY

10 lutego 2024, Kraków

Egzamin na zakończenie rocznego kursu „Podstawy akupunktury” odbędzie się w formie:
1. Pisemnej: część testowa i analiza przypadków klinicznych
2. Ustnej: część praktyczna, w grupach 2-3 osobowych

Miejsce: SDH „Jubilat”, sala konferencyjna, VII piętro (wejście do administracji), Al. Krasińskiego 1-3, Kraków.

Egzamin z podstaw akupunktury odbędzie się w sobotę, 10 lutego 2024, w godzinach 10:00-16:00 (z 1-godzinną przerwą na obiad w godzinach 12:00-13:00).

Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu: Dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury”

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ukończenie kursu online „Prowadzenie praktyki, kontakt z pacjentem, przepisy, BHP, ubezpieczenie, historia Medycyny Chińskiej, badania EBM w TCM, Medycyna Integracyjna” z dr Markiem Kalmusem. Kurs dostępny jest – tutaj.

Cena egzaminu wraz z kursem: 750 zł, płatne do dnia 12 stycznia 2024.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: EGZAMIN I KURS – PRAKTYKA I KONTAKT Z PACJENTEM, BHP, PRZEPISY

Cena egzaminu zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Egzaminatorzy:
dr Magdalena Konior
dr Marek Kalmus
dr n. med. Wiesław Nowak (wyłącznie w przypadku dużej liczby uczestników)

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 12 stycznia 2024 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji egzaminu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 12 stycznia 2024 r. egzamin może zostać odwołany. W przypadku odwołania egzaminu osoby, które dokonały wpłaty za egzamin otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu egzaminu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 19 stycznia 2024 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 19 stycznia 2024 r. oznacza, że egzamin odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje