down

Dietetyka profilaktyczna i lecznicza wg medycyny chińskiej

dr Agnieszka Krzemińska

DIETETYKA PROFILAKTYCZNA I LECZNICZA
WG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

ROZPOCZĘCIE KURSU – (część pierwsza)
16-19 września 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnej (12-tej) edycji kursu dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej – wiedza uzyskana na kursie pozwala na stosowanie dietetyki TMC w celach profilaktyki zdrowotnej i do prostej, ale w wielu przypadkach bardzo skutecznej terapii. Kurs prowadzony jest autorsko przez dr Agnieszkę Krzemińską, doświadczoną wykładowczynię i terapeutkę medycyny chińskiej, specjalizującą się w dietetyce chińskiej i farmakologii chińskiej.

TERMINY KOLEJNYCH SESJI:
21-24 października 2021 – część 2
25-28 listopada 2021 – część 3
13-16 stycznia 2022 – część 4

MIEJSCE CZĘŚCI 1:
Platforma webinarowa ClickMeeting – kurs online z możliwością zadawania putań.

Uwaga: pierwsze dwa dni każdej z czterech części będą wcześniej udostępniane uczestnikom kursu w formie nagranych już filmów – do oglądnięcia. Kolejne dwa dni planowane są jako webinary online z Wykładowczynią – wtedy możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących również dwóch wcześniejszych dni. Jednak w przypadku, gdyby stan zdrowia Wykładowczyni uniemożliwił prowadzenie jej wykładów przez dwa dni (trzeci i czwarty), wtedy udostępnione będą wcześniej filmy dla czterech dni każdej z części, natomiast w niedzielę po południu (od godz. 16:00) odbędzie się połączenie online z Wykładowczynią, podczas którego odpowie na pytania dotyczące całej danej sesji.

WYKŁADY W GODZINACH:
Wykłady online z Wykładowczynią: dzień 3-ci: 9:00-13:00 i 14:30-18:00, dzień 4-ty: 9:00-14:00 i po południu czas na pytania: od 16:00.

PROGRAM KURSU:
Wprowadzenie w problematykę medycyny chińskiej i dietetyki TMC (paradygmat, terminologia TMC); profilaktyczne i terapeutyczne znaczenie dietetyki w medycynie chińskiej.
Omówienie każdego z pięciu elementów i zastosowania różnych produktów spożywczych oraz przypraw i ziół w kontekście profilaktyki zdrowotnej i terapii.
Omówienie diagnostyki różnicowej.
Łącznie 128 godzin edukacyjnych.
Szczegółowy program kursu: >>> zobacz

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie udziału w kursie wydane przez nasz Instytut.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość nadobowiązkowego zdawania egzaminu (zalecamy), a po zdanym egzaminie otrzymania nowego zaświadczenia poświadczającego ukończenie kursu i zdaniu egzaminu. Udział w egzaminie kosztuje 120 zł (płatne przed rozpoczęciem egzaminu) – egzamin nie stanowi integralnej części kursu.

CENA: 850 zł za każdą sesję.
Termin wpłat za pierwszą sesję – do dnia 20 sierpnia 2021 r.
Termin wpłat za kolejne sesje – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem sesji.

CENA ZNIŻKOWA za cały kurs: 2900 zł, w przypadku opłacenia całego kurs z góry – termin wpłat do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem albo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na końcu tego komunikatu.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIETETYKA

dr Agnieszka Krzemińska

Dr Agnieszka Krzemińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego (Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003), oraz ukończyła Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej (Politechnika Wrocławska, 1996).
         Jest absolwentką czteroletniego kursu tradycyjnej medycyny chińskiej (Marek Kalmus Consulting / Instytut Avicenna, Kraków 2001-2005). Ponadto ukończyła liczne szkolenia zaawansowane z zakresu TMC:
– trzyletni kurs specjalistyczny diagnostyki różnicowej w tradycyjnej medycynie chińskiej (Instytut Avicenna / Instytut  Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, Kraków 2008-2011)
– Studium Dietetyki i Żywienia Człowieka (Uniwersytet Przyrodniczy, 2011)
        Uczestniczyła w kilkudziesięciu seminariów monograficznych, poświęconych akupunkturze i ziołolecznictwu według tradycyjnej medycyny chińskiej – zarówno w Polsce, jaki za granicą. Odbyła też liczne staże kliniczne i szkolenia zawodowe w kilku renomowanych chińskich uniwersytetach TMC.
         Dr Agnieszka Krzemińska od wielu lat zajmuje się dietetyką i fitoterapią oraz medycyną i filozofią Wschodu. W różnych formach przyczynia się do propagowania wiedzy o naturalnych metodach utrzymania zdrowia i zapobiegania chorobom:
– prowadzi liczne kursy z dietetyki według tradycyjnej medycyny chińskiej w Polsce, wykłada też za granicą,
– jest doświadczoną konsultantką w zakresie dietetyki i ziołolecznictwa w oparciu o zasady tradycyjnej medycyny chińskiej
– tłumaczy literaturę fachową i seminaria specjalistyczne z zakresu medycyny chińskiej,
– pracowała jako wolontariusz we Free Clinic przy klasztorze Benchen w Katmandu,
– jest autorką interdyscyplinarnych publikacji z pogranicza antropologii medycyny, psychologii emocji i semantyki kognitywnej (na temat zbieżności między językowym obrazem ciała i emocji we frazeologii i metaforyce języków indoeuropejskich a koncepcją człowieka według tradycyjnej medycyny chińskiej).
– jest wykładowcą na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Chińskiej w Krakowie.

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 20 sierpnia 2021 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali przedpłaty do dnia 20 sierpnia 2021 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny miesiąc (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na termin 21-24 października 2021). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie w dniu 27 sierpnia 2021.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do przeglądania strony internetową www.medycyna-chinska.com  gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat różnych organizowanych przez nas kursów medycyny chińskiej i dietetyki.

Zapraszamy do Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie można m.in. uzyskać porady dietetyczne wg zasad medycyny chińskiej – rejestracja: tel. 884-988-887.
Więcej informacji o Centrum Medycyny Chińskiej: www.medycynachinska.org

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje