down

Dietetyka profilaktyczna i lecznicza wg medycyny chińskiej

dr Agnieszka Krzemińska

DIETETYKA PROFILAKTYCZNA
I LECZNICZA
MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Kurs w formie webinaru online

ROZPOCZĘCIE KURSU – (część pierwsza)
21-24 września 2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej (15-tej) edycji kursu dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej – wiedza uzyskana na kursie pozwala na stosowanie dietetyki TMC w celach profilaktyki zdrowotnej i do prostej, ale w wielu przypadkach bardzo skutecznej terapii. Kurs prowadzony jest autorsko przez dr Agnieszkę Krzemińską, doświadczoną wykładowczynię i terapeutkę medycyny chińskiej, specjalizującą się w dietetyce chińskiej i farmakologii chińskiej.

TERMINY UDOSTĘPNIENIA NAGRAŃ KOLEJNYCH 4-DNIOWYCH CZĘŚCI:
21 września 2023 – część 1
26 października 2023 – część 2
30 listopada 2023 – część 3
11 stycznia 2024 – część 4

Każda z czterodniowych części będzie udostępniana w podanych terminach w formie nagranych już filmów – do oglądnięcia. Ponadto udostępnimy również nagrania 6 dodatkowych 3-godzinnych sesji konsultacyjnych obejmujących odpowiedzi na dodatkowe pytania oraz rozwinięcie niektórych tematów. Niestety ze względu na stan zdrowia Wykładowczyni nie ma możliwości prowadzenia przez nią spotkań konsultacyjnych na żywo-online.

Pierwszą z 6-ciu krótkich sesji konsultacyjnych należy odsłuchać przed rozpoczęciem pierwszej 4-dniowej części. Sesja ta (1/6) dotyczy omówienia sposobu korzystania z nagrań oraz strukturę i program kursu.
Natomiast po każdej czterodniowej części kursu oraz przyswojeniu materiału należy odsłuchać odpowiednio po jednej z kolejnych krótkich sesji konsultacyjnych (2/6, 3/6, 4/6 i 5/6).
Dodatkowa szósta sesja konsultacyjna (6/) to dodatkowe wsparcie przed egzaminem.

Egzamin (online) odbędzie się 28 lutego 2024 r.

MIEJSCE:
Platforma webinarowa ClickMeeting – kurs online

DOSTĘP DO WYKŁADÓW:
Przed kursem (1-2 dni przed) uczestnicy otrzymają mailem link do nagrań oraz odrębny link do pobrania skryptu z naszego serwera (na wszelki wypadek proszę sprawdzić folder spam).
Do każdej z czterech części kursu każdy z uczestników będzie miał nieograniczony dostęp aż do terminu egzaminu online, co pozwoli na oglądanie nagrań w dowolnych godzinach, na raty i wielokrotnie – w zależności od potrzeb i możliwości czasowych.

PROGRAM KURSU:
Wprowadzenie w problematykę medycyny chińskiej i dietetyki TMC (paradygmat, terminologia TMC); profilaktyczne i terapeutyczne znaczenie dietetyki w medycynie chińskiej.
Omówienie każdego z pięciu elementów i zastosowania różnych produktów spożywczych oraz przypraw i ziół w kontekście profilaktyki zdrowotnej i terapii.
Omówienie diagnostyki różnicowej.
Łącznie 128 godzin edukacyjnych.
Szczegółowy program kursu: >>> zobacz

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie.

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim w formacie pdf – zaświadczenie udziału w kursie wydane przez nasz Instytut.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość nadobowiązkowego zdawania egzaminu (zalecamy), a po zdanym egzaminie otrzymania nowego zaświadczenia poświadczającego ukończenie kursu i zdaniu egzaminu. Cena egzaminu – 120 zł (płatne przed rozpoczęciem egzaminu) – egzamin nie stanowi integralnej części kursu. Przy zgłoszeniu na egzamin prosimy w formularzu zgłoszeniowym, w oknie „Dodatkowe informacje” wpisać „Egzamin”.

CENA: 1200 zł za każdą 4-dniową sesję.
Termin wpłat za kolejne sesje – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem sesji.

CENA ZNIŻKOWA za cały kurs: 4200 zł, w przypadku opłacenia całego kurs z góry – termin wpłat do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem albo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na końcu tego komunikatu.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIETETYKA

dr Agnieszka Krzemińska

Dr Agnieszka Krzemińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego (Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003), oraz ukończyła Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej (Politechnika Wrocławska, 1996).
         Jest absolwentką czteroletniego kursu tradycyjnej medycyny chińskiej (Marek Kalmus Consulting / Instytut Avicenna, Kraków 2001-2005). Ponadto ukończyła liczne szkolenia zaawansowane z zakresu TMC:
– trzyletni kurs specjalistyczny diagnostyki różnicowej w tradycyjnej medycynie chińskiej (Instytut Avicenna / Instytut  Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, Kraków 2008-2011)
– Studium Dietetyki i Żywienia Człowieka (Uniwersytet Przyrodniczy, 2011)
        Uczestniczyła w kilkudziesięciu seminariów monograficznych, poświęconych akupunkturze i ziołolecznictwu według tradycyjnej medycyny chińskiej – zarówno w Polsce, jaki za granicą. Odbyła też liczne staże kliniczne i szkolenia zawodowe w kilku renomowanych chińskich uniwersytetach TMC.
         Dr Agnieszka Krzemińska od wielu lat zajmuje się dietetyką i fitoterapią oraz medycyną i filozofią Wschodu. W różnych formach przyczynia się do propagowania wiedzy o naturalnych metodach utrzymania zdrowia i zapobiegania chorobom:
– prowadzi liczne kursy z dietetyki według tradycyjnej medycyny chińskiej w Polsce, wykłada też za granicą,
– jest doświadczoną konsultantką w zakresie dietetyki i ziołolecznictwa w oparciu o zasady tradycyjnej medycyny chińskiej
– tłumaczy literaturę fachową i seminaria specjalistyczne z zakresu medycyny chińskiej,
– pracowała jako wolontariusz we Free Clinic przy klasztorze Benchen w Katmandu,
– jest autorką interdyscyplinarnych publikacji z pogranicza antropologii medycyny, psychologii emocji i semantyki kognitywnej (na temat zbieżności między językowym obrazem ciała i emocji we frazeologii i metaforyce języków indoeuropejskich a koncepcją człowieka według tradycyjnej medycyny chińskiej).
– jest wykładowcą na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Chińskiej w Krakowie.

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 18 sierpnia 2023 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali przedpłaty do dnia 18 sierpnia 2023 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny miesiąc (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na termin 20-23 października 2022). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie w dniu 25 sierpnia 2023.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zapraszamy do przeglądania strony internetową www.medycyna-chinska.com  gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat różnych organizowanych przez nas kursów medycyny chińskiej i dietetyki.

Zapraszamy do Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie można m.in. uzyskać porady dietetyczne wg zasad medycyny chińskiej – rejestracja: tel. 884-988-887.
Więcej informacji o Centrum Medycyny Chińskiej: www.medycynachinska.org

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje