down

Diagnoza z wywiadu – 2024

Adam Kowalski

CHIŃSKA DIAGNOZA Z WYWIADU

kurs w formie webinaru online

10-11 lutego 2024


Dwudniowy kurs poświęcony chińskiej diagnozie z wywiadu, prowadzony jest przez Adama Kowalskiego, doświadczonego terapeutę TMC i tłumacza książek z zakresu medycyny chińskiej. Diagnoza z wywiadu to jedna z czterech klasycznych metod diagnozowania w medycynie chińskiej, niezbędnych do poprawnego określenia przyczyn dolegliwości i podjęcia właściwej terapii.

Opis kursu:
Diagnoza z wywiadu to jedna z czterech klasycznych metod diagnozowania w medycynie chińskiej. Za jej pomocą lekarz może znacznie skonkretyzować swoje rozpoznanie, jak również dopytać o szczegóły, których nie mógłby poznać dzięki żadnej z pozostałych metod. Podczas przepytywania pacjent ma okazję opowiedzieć o symptomach, czyli swoich subiektywnych odczuciach odnośnie do patologicznych procesów w ciele, takich jak ból i jego natężenie, jego lokalizacja i cykliczność występowania, o ewentualnym odczuciu dyskomfortu w określonych miejscach, czy w końcu o emocjach, które towarzyszą jego stanowi.

Za pomocą przepytywania, praktyk może również dowiedzieć się więcej o warunkach życia pacjenta, jego sytuacji osobistej (jeśli istnieje taka potrzeba), nawykach dietetycznych, aktywności ruchowej, a także poznać historię jego dotychczasowych chorób i sposobów ich leczenia. Wywiad chorobowy to także niezawodny sposób, by potwierdzić trafność rozpoznania na podstawie innych klasycznych metod, takich jak oględziny czy palpacja.

Historycznie, struktura wywiadu chorobowego (w ramach tej metody) opiera się na słynnej Pieśni Dziesięciu Pytań, sformułowanej przez Zhang Jing-Yue, lekarza żyjącego w okresie dynastii Ming, na przełomie XVI i XVII wieku. Obecnie jednak, wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom życia, praktycy działający współcześnie rozwinęli na bazie Dziesięciu Pytań systemy składające się z 12, a nawet 16 pytań (Giovanni Maciocia). I taki właśnie, nieco bardziej rozszerzony i współczesny system przepytywania zostanie zaprezentowany podczas wykładu. Dr Zhang był także wielkim propagatorem stosowania w diagnozie systemu Ośmiu Podstawowych Kategorii (Ba Gang), który również zostanie zaprezentowany w czasie trwania seminarium.

Miejsce kursu: Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online.

Godziny zajęć: sobota10:00-13:00 i 15:00-19:00, niedziela 10:00-13:00 i 15:00-17:30 – łącznie 16 godzin szkolenia.

Cena kursu: 620 zł – termin wpłat do 12 stycznia 2024.
Cena zniżkowa: 530 zł – w przypadku opłacenia seminarium najpóźniej w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA Z WYWIADU

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie udziału w seminarium.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Adam Kowalski, na stałe zamieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał m.in. na kursach Claude Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii, diagnostyki oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM  (2015)  i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, a ostatnio też Cztery Metody Diagnozowania.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 12 stycznia 2024 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 12 stycznia 2024 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły zaliczkę otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.

Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 19 stycznia 2024 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 19 stycznia 2024 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje