down

Diagnoza z pulsu – Bartosz Chmielnicki

lek. med. Bartosz Chmielnicki

 

DIAGNOZA Z PULSU


Kraków, 1-3 lutego 2019

 

L1080712_Puls_listopad 2015@ Badanie pulsu jest jednym z podstawowych filarów rozpoznania w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Tym niemniej do nauki interpretacji pulsu konieczne jest osobiste doświadczenie i ćwiczenie. Ponieważ umiejętności tej nie da nauczyć się z książek, często traktowana jest po macoszemu we współczesnych szkołach TCM.

Zapraszamy na trzydniowe seminarium-warsztaty diagnozy z pulsu prowadzone przez doświadczonego lekarza – akupunkturzystę, Bartosza Chmielnickiego, który poprowadzi szkolenie wg autorskiej, opracowanej przez niego metody.
Podczas warsztatów będzie można również nabyć plakaty i książkę jego autorstwa, dotyczące diagnozy z pulsu.

Miejsce: Dom Technika NOT, ul. Straszewskiego 28, Kraków
Rozpoczęcie zajęć: piątek, 1 lutego 2019, godz. 10:00

Program warsztatów:
Dzień 1. (godz. 10:00-13:00 i 15:00-18:00)
Diagnoza z pulsu jako podstawa rozpoznania w medycynie chińskiej
Puls prawidłowy – morfologia, znaczenie poszczególnych aspektów.
Proste jakości pulsu:
– długość
– szerokość
– głębokość
– prędkość
– rytm
Ćwiczenia praktyczne
Dzień 2
. (godz. 9:00-13:00 i 15:00-18:00)
Złożone jakości pulsu
– napięcie ściany
– siła
– kształt fali
Ćwiczenia praktyczne
Dzień 3.
(godz. 9:00-12:30 i 13:30-16:00)
Inne sposoby oceny pulsu (jakości 5 elementów) [opcjonalnie, jeśli nie przedłużą się poprzednie zajęcia]
Ćwiczenia praktyczne
W przypadku obecności większej ilości osób (powyżej 15) możliwe będzie skumulowanie wykładów w dniu 1 i 2 i przeznaczenie całego dnia 3. na ćwiczenia praktyczne.

CENA: 900 zł – pełna kwota lub zaliczka w wysokości 400 zł płatna w terminie do 28 grudnia 2018
Cena zniżkowa: 780 zł w przypadku wpłacenia całej kwoty w terminie do dnia 23 listopada 2018 

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę)
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

UWAGA: Zapisy wg kolejności wpłat. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formę zajęć i konieczność sprawdzania przez prowadzącego poprawności odczytów pulsów.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem, natomiast jednoznaczna rezerwacja miejsca na szkoleniu dopiero po dokonaniu wpłaty.

Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń uczestnictwa w kursie, w celu zagwarantowania miejsca, prosimy o wpłatę zaliczki i nie czekanie z tą czynnością do ostatniej chwili.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać w terminie do 28 grudnia 2018 na
Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA Z PULSU

W ramach seminarium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia MEN i Instytutu.

Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę).

 

L1080700_Puls_listopad 2015@Bartosz Chmielnicki, ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2002 roku. Pracował jako młodszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, oraz w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM. Już w trakcie studiów interesował się akupunkturą i w 2004 roku ukończył kurs akupunktury w nieistniejącym już Centrum Akupunktury i Leczenia Bólu im. prof. Garnuszewskiego w Warszawie. Niedługo potem zaczął pracę jako akupunkturzysta w Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach.

Od 2005 roku studiuje i praktykuje tradycyjną medycynę chińską, specjalizując się w leczeniu akupunkturą. Od 2013 r. zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe kongresy TMC, gdzie prezentuje prace z zakresu klasycznej akupunktury na licznych konferencjach. Opracował również i wdrożył autorski program szkolenia o akupunkturze dla studentów Podyplomowych Studiów „Medycyna Bólu” realizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2007-2009 był członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Akupunktury oraz Prezesem Oddziału Śląskiego PTA. Aktualnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.  W latach 2008-2017 r. razem z lek. med. Michałem Richterem prowadził Compleo – Terapie Naturalne sc. w Katowicach. Aktualnie kieruje Aku-Art International.

 

UWAGA:
1) W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 28 grudnia 2018 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 28 grudnia 2018 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły zaliczkę otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 4 stycznia 2019 oznacza, że kurs odbędzie się).

 

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje