down

Diagnoza wg Huang Di Nei Jing

Prof. dr Li Jie (TCM Classics Research Institute, Holandia)

 

DIAGNOZA (Zhen Fa)
wg Huang Di Nei Jing
– teoria i praktyka

 

28-31 maja 2015, Kraków

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym czterodniowym kursie omawiającym różne metody diagnozy w tradycyjnej medycynie chińskiej w odniesieniu do głównych klasycznych tekstów. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez znanego chińskiego specjalistę prof. dr. Li Jie. Kurs ten stanowi piątą część sześcioczęściowego cyklu „Klasyczna medycyna chińska” (każda z części stanowi odrębną całość).

PROGRAM KURSU:
Zhen Fa (metody diagnostyczne) jako Wang (obserwacja), Wen (wypytywanie), Wen (słuchanie i wąchanie) oraz Qie (palpacja) to główne metody TCM służące do uzyskania informacji na temat stanu pacjenta. Po raz pierwszy opisane zostały w wielu rozdziałach Huang Di Nei Jing
, (rodz. 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20 Su Wen, oraz rozdz. 49, 74, 43 of Ling Shu).

Omówione i przećwiczone zostaną następujące metody diagnostyczne:

1. Wang zhen (metody obserwacji):
– Wang shen (obserwacja “duchów”)
– Wang pięciu kolorów
– Wang otworów twarzy
– Wang oczu
– Wang Shen (diagnoza z języka)
– Wang kolorów meridianów luo mai (jak np. Chi Fu)
– Wang xing (kształty ciała)
2. Wen zhen (metoda wypytywania):
– Wen ‘10 + 2’ (dr Zhanga Jingyue) pytań w praktyce klinicznej
– Wen meng (analiza snów)
3. Wen zhen (wąchanie i słuchanie)
4. Qie zhen (metody palpacji):
– Mai zhen fa (diagnoza z pulsu, w połączeniu z Mai Jing oraz Pin Hu Mai Xue): praktyka 18 pulsów
– Fu zhen fa (metoda palpacji brzucha, w odniesieniu do Nan Jing, rozdział 16)
5. Si zhen he can (połączenie czterech powyższych metod): ćwiczenia praktyczne
6. Bian zheng (diagnostyka różnicowa, jak np. Ba gang bian zheng, qi xue jin ye bian zheng, liu jing bian zheng, zang fu bian zheng, jing luo bian zheng, san jiao bian zheng, wei qi ying xue bian zheng…)
– Wprowadzenie i wybrane teorie wraz z przypadkami klinicznymi

MIEJSCE:
Kurs odbędzie się w dniach 28-31 maja 2015 r. w Krakowie, w DH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1, VII piętro, w pobliżu Mostu Dębnickiego.

Godziny zajęć: czwartek 10’00-19’00, piątek i sobota 9’00-18’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 – łącznie 32 godziny szkolenia.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy kursu otrzymają skrypt w języku polskim.

Cena kursu: 1300 zł
Zaliczka: 600 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 20 kwietnia 2015 r.
Cena zniżkowa 1150 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (1150 zł) najpóźniej w terminie do dnia 20 marca 2015 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA WG HDNJ

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Li JIe 2012_L1060961@miniDr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od 25 lat mieszka w Holandii, gdzie prowadzi własną praktykę. Wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training. Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia. Od 2012 roku jest również wykładowcą w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie oraz prowadzi superwizje kliniczne w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie.

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia  20 kwietnia 2015 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 20 kwietnia 2015 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na tej stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 30 kwietnia 2015 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje