down

CZYSTE I MĘTNE

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

CZYSTE I MĘTNE
(qing zhuo 清濁)

WEBINAR ANULOWANY

4 lutego 2021, czwartek, godz. 18.00 – 19.30

Zapraszamy do udziału w krótkim webinarze, prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallee, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Podczas dwugodzinnego wykładu omówiona będzie kosmologiczna i medyczna koncepcja „czystego i mętnego”. To kolejny z webinarów poświęconych różnym terminom i koncepcjom ważnym dla rozumienia medycyny chińskiej oraz wybranym tematom dotyczącym praktyki.

Program webinaru:
W tradycyjnej kosmologii chińskiej „czysty” i „mętny” to dwie podstawowe cechy, które początkowo wyłaniają się z niezróżnicowanej pierwotnej materii. Jasne, lekkie, subtelne i skłonne do wznoszenia się rozprasza, rozszerza i porusza. Mętny jest ciężki, gęsty i skłonny do osiadania; pozostaje na miejscu, koncentruje się i zastyga. Ruch czystego to yang i tworzy Niebo. Ruch mętnego to yin i tworzy Ziemię.
Jasne i mętne tworzą więc parę yin – yang. Naprzeciwko, ale komplementarne, nie istnieją ani w izolacji, ani jako czyste terminy: są względnymi jakościami w ramach procesu.
W medycynie chińskiej para „klarownych i mętnych” występuje w różnych kontekstach i na różnych poziomach. Zrozumienie, co jest czyste, a co mętne, zawsze zależy od kontekstu.
Na przykład mętne yin, które docierają do pięciu organów zang, reprezentują czyste esencje pochodzące z pożywienia i składników odżywczych. Ale mętne yin jest również tym, co jest ewakuowane przez dolne otwory, jest przeciwieństwem czystych esencji.
Dlatego konieczne jest rozpoznanie dokładnego znaczenia wyrazu „klarownego i mętnego” w zależności od konkretnego kontekstu.

Wykład odbywa się w języku angielskim i tłumaczony jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej. Tłumaczką będzie Marta Nizoł-Wojniusz.

Uczestnicy kursu otrzymają mailem skrypty w języku polskim, będzie je też można pobrać z platformy internetowej. Można też będzie zadawać pytania. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do nagrania video na okres 3 tygodni.

Cena: 150 zł – termin wpłat najpóźniej do 29 stycznia 2021 r.
UWAGA: osoby wpłacające po 29 stycznia proszone są o przesłanie mailem potwierdzeń wpłaty.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: CZYSTE I MĘTNE – WEBINAR

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 29 stycznia 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 29 stycznia 2021 r. kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl  oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 1 lutego 2021 r. oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje