down

Czas nauki

CZAS NAUKI W SZKOLE

 

  1. Łączna liczba godzin szkoleniowych nie może być mniejsza niż 1000 godzin lekcyjnych poświęconych nauce medycyny chińskiej.
  2. Konieczne jest również  rozległe samokształcenie słuchaczy (ok. 2000 godz.) w oparciu o wiedzę uzyskaną na wykładach i zajęciach praktycznych oraz z wykorzystaniem literatury fachowej i skryptów szkoleniowych.
  3. Nauka w Szkole trwa 3 lata.

 

Ponieważ większość naszych słuchaczy ma różne dodatkowe obowiązki (praca, rodzina, inne zainteresowania itp.) istnieje możliwość zaliczenia programu i ukończenia Szkoły w okresie znacznie dłuższym (np. 5, 6 lat – w zależności od możliwości czasowych, finansowych itp.). W takim przypadku należy stopniowo zaliczać program Szkoły (obejmujący przedmioty obowiązkowe i ewentualnie niektóre fakultatywne) w ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego, bez zapisywania się do Szkoły – zapisać można będzie się w terminie późniejszym, a wszystkie wcześniej odbyte szkolenia zostaną przepisane i zaliczone jako odbyte w ramach Szkoły.