down

COVID-19

Claude Diolosa
(Avicenna Institut, Asyż,

prof. wizytujący Chengdu University of TCM)

COVID-19: ETIOLOGIA, PROFILAKTYKA I LECZENIE MEDYCYNĄ CHIŃSKĄ
2-godzinny webinar online

Wykład odbył się 21 października 2020, godz. 18.00-20.00

(nagranie jest dostępne – patrz poniżej)

Zapraszamy do udziału w 2-godzinnym darmowym webinarze prowadzonym przez Claude Diolosę, profesora wizytującego Chengdu University of TCM, zajmującego się od początku epidemii analizą przyczyn i rozwoju COVID-19 oraz leczeniem tej choroby. Opracował on też autorskie receptury ziołowe dotyczące profilaktyki i terapii COVID-19.

Program webinaru:
Webinar przeznaczony jest dla osób znających co najmniej podstawy medycyny chińskiej (terminologię, paradygmat).
Claude Diolosa omówi etiologię COVID-19 z punktu widzenia medycyny chińskiej, diagnostykę różnicową, metody profilaktyki oraz leczenia chińskimi recepturami ziołowymi. Przedstawi też kwestie dotyczące zagrożenia komplikacjami pojawiającymi się 2-3 miesiące po wyleczeniu oraz rehabilitacyjne receptury ziołowe mające chronić przed komplikacjami. Omówi też główną recepturę Qing Fei Pai Du Yin lecząca COVID-19 oraz własne receptury opracowane pod katem profilaktyki.

Wykład odbywa się w języku angielskim i tłumaczony będzie na język polski przez tłumaczkę dobrze znającą terminologię medycyny chińskiej i zachodniej. Wykład będzie nagrywany.

Webinar jest bezpłatny.

NAGRANIE WYKŁADU >>> TUTAJ
SKRYPT/PREZENTACJA Z WYKŁADU >>> TUTAJ

Claude Diolosa ur. we Francji jest znanym w Europie specjalistą tradycyjnej medycyny chińskiej, oraz nauczycielem sztuk walki Dalekiego Wschodu. Przez wiele lat prowadził praktykę terapeuty medycyny chińskiej w Niemczech, a potem we Francji. Aktualnie mieszka i praktykuje we Włoszech w Asyżu. Jest twórcą międzynarodowego Avicenna Institut, w ramach którego prowadzi wykłady.
Wykłada tradycyjną medycynę chińską (TCM) w formie kilkuletnich kursów podyplomowych dla lekarzy i terapeutów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji i Polsce. Był pionierem-wykładowcą Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Polsce – począwszy od 1986 roku przez ok. 25 lat prowadził kursy TCM w Krakowie w naszym Instytucie, a w ostatnich latach we Wrocławiu. Jego głęboka wiedza i niezwykły talent w przekazywaniu tej trudnej, skomplikowanej sztuki, przyniósł mu szacunek i wielką popularność również w środowiskach innych niż medyczne.
Teksty nagrane w trakcie jego polskich wykładów z lat 1986 – 1992 były wielokrotnie powielane i rozprowadzane oficjalnie i nieoficjalnie w Polsce, chociaż nigdy nie uzyskały autoryzacji. Natomiast autoryzowana przez niego książka „Chiny, kuchnia… tajemnice medycyny” opracowana przez Marka Kalmusa miała 5 wydań w Polsce w latach 1991-1994.
Claude Diolosa medycynę chińską studiował w l’Université Européenne de Sinobiologie w Paryżu oraz w Chengdu University of Traditional Chinese Medicine (Syczuan, ChRL). Jego nauczycielami byli chińscy mistrzowie, ze znanych lekarskich rodów, w których rodzinny przekaz tradycyjnej medycyny chińskiej przekazywany jest od ponad dwudziestu pokoleń. Mówi biegle po chińsku.
Od wielu lat jest wizytującym profesorem Chengdu University of TCM, współpracującym z wieloma znanymi chińskimi naukowcami i lekarzami TCM. Jest też zapraszany jako ceniony wykładowca na największe kongresy medycyny chińskiej w Europie i na świecie.
Claude Diolosa jest jednocześnie wykładowcą, terapeutą, filozofem, poszukiwaczem prawd uniwersalnych, nauczycielem życia w harmonii między ciałem i duszą.
Jest uosobieniem pięknej postaci lekarza tak rzadko dziś już spotykanego, a tak bardzo potrzebnego w naszych czasach.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com