down

CLAUDE DIOLOSA (Instytut Avicenny, Francja)

Claude Diolosa z Francji (aktualnie mieszka w Asyżu we Włoszech) jest znanym w Europie specjalistą tradycyjnej medycyny chińskiej, oraz nauczycielem sztuk walki Dalekiego Wschodu.
Przez wiele lat prowadził praktykę lekarską w Niemczech, a potem we Francji.

Wykłada tradycyjną medycynę chińską (TMC) w formie kilkuletnich kursów podyplomowych dla lekarzy i terapeutów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Polsce, Czechach. Jego głęboka wiedza i niezwykły talent w przekazywaniu tej trudnej, skomplikowanej sztuki, przyniósł mu szacunek i wielką popularność również w środowiskach innych niż medyczne.

Teksty nagrane w trakcie jego wykładów z lat 1985 – 1992 były wielokrotnie powielane i rozprowadzane oficjalnie i nieoficjalnie w Polsce, chociaż nigdy nie uzyskały autoryzacji.

Medycynę chińską studiował w l’Université Européenne de Sinobiologie w Paryżu oraz w Chengdu University of Traditional Chinese Medicine (Syczuan, ChRL). Jego nauczycielami byli chińscy mistrzowie, ze znanych lekarskich rodów, w których rodzinny przekaz tradycyjnej medycyny chińskiej przekazywany jest od ponad dwudziestu pokoleń.

Zgodnie z zasadami sztuki medycznej, sam nadal kształci się (m.in. w Chinach, w Chengdu, znanym ośrodku kształcenia lekarzy, gdzie tradycyjna medycyna chińska jest również wykładana w języku angielskim). Sam natomiast zapraszany jest jako ceniony wykładowca na największe kongresy medycyny chińskiej w Europie.

Claude Diolosa jest jednocześnie wykładowcą, terapeutą, filozofem, poszukiwaczem prawd uniwersalnych, nauczycielem życia w harmonii między ciałem i duszą.
Jest uosobieniem pięknej postaci lekarza tak rzadko dziś już spotykanego, a tak bardzo potrzebnego w naszych czasach.