down

Bezsenność – leczenie akupunkturą

Dr n. med. Hamid Montakab

(Academy of Chinese Healing Arts „Chiway”, Szwajcaria)

 

BEZSENNOŚĆ
I INNE ZABURZENIA SNU

– diagnoza i leczenie akupunkturą

 

16-17 kwietnia 2016
Kurs anulowany

 

Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym bezsenności i innym zaburzeniom snu, prowadzonym przez dr Hamida Montakaba, znanego szwajcarskiego lekarza, badacza i nauczyciela medycyny chińskiej z czterdziestoletnim doświadczeniem.

We współczesnym świecie zaburzenia snu stały się ciągle rosnącym problemem, dotykającym niemal 40% populacji i dotyczącym dużego odsetka dzieci, wpływając na uważność i pamięć, wywołując zmęczenie emocjonalne i fizyczne oraz narażając cierpiące na bezsenność osoby na zwiększone ryzyko depresji, chorób serca, nadciśnienia i innych zagrożeń zdrowia.

Zobacz film z krótkiego wykładu dr Hamida Montakaba na temat leczenia bezsenności akupunkturą (w jęz. angielskim)

Kurs odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2016 r. w SDH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1, VII p.  

Godziny zajęć: sobota 10’00-13’00 i 15’00-19’00, niedziela 9’00-12’30 i 13’30-16’00 – łącznie 16 godzin szkolenia.

Program kursu:
Sen jest najbardziej reprezentatywnym procesem spośród dobowych rytmów organizmu, jest/stanowi znakomitym wskaźnikiem równowagi wewnętrznej między Yin a Yang oraz pięcioma substancjami. Osiem naczyń nadzwyczajnych, działających jako wewnętrzne regulatory, pomaga zachować wewnętrzną równowagę i zaadaptować się do zmian zewnętrznych. Dlatego też szczegółowe oszacowanie wzorców związanych ze snem i śnieniem może dostarczyć właściwej ewaluacji całościowego stanu psycho-energetycznego jednostki.
Podczas seminarium omówione będą następujące zagadnienia:
– Zachodnie i wschodnie spojrzenie na fizjologię i patologię snu
– Pojęcie bezsenności w medycynie chińskiej
– Zaburzenia snu i ruchu Wei Qi – energii ochronnej
– Zaburzenia snu i stan Xue – Krwi
– Zaburzenia snu i stan Shen – Umysłu/Ducha
– Osiem meridianów nadzwyczajnych a regulacja snu
– Diagnoza i leczenie akupunkturą oraz zmianą trybu życia
– Przypadki kliniczne

Szkolenie odbywa się w języku angielskim i tłumaczone jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena seminarium: 750 zł
Zaliczka w kwocie 350 zł płatna nie później niż do 4 marca 2016 r.
Cena zniżkowa 650 zł: w przypadku opłacenia całej kwoty (650 zł) najpóźniej w terminie do dnia 5 lutego 2016 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: BEZSENNOŚĆ

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

dr Hamid MontakabHamid Montakab ukończył studia medyczne w Paryżu w 1975 roku i rozpoczął praktykę jako chirurg i ginekolog w Poitiers. Równolegle odbywał studia w zakresie akupunktury w Szkole AFA w Paryżu, po których spędził cztery miesiące na intensywnym stażu i nauce szkołach Men Wa i International School of Acupuncture w Hongkongu. Następnie studiował tradycyjne medycyny na Filipinach i w Indiach. W Indiach praktykował medycynę komplementarną, łącząc TCM z medycyną allopatyczną i ajurwedą.
Po uzyskaniu certyfikacji ze strony NCCA oraz specjalizacji z chińskiego ziołolecznictwa,  latach 1980-85 praktykował w Ameryce. Następnie w Europie ukończył studia w zakresie leczenia ziołami chińskimi, osteopatii i wewnętrznej osteopatii. Od 1985 roku praktykuje i wykłada w Szwajcarii, Francji i Niemczech.
Dr Hamid Montakab został wyznaczony przez Swiss National Science Foundation do kierowania badaniami naukowymi nad akupunkturą i bezsennością. Prowadził również mniejszy projekt badawczy nad stosowaniem akupunktury w leczeniu atopowego zapalenia skóry w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Jest też współzałożycielem Swiss Professional Organisation for TCM (SBO-TCM) i był jej przewodniczącym w latach 1995-2000.
W 1986 w Szwajcarii założył Academy of Chinese Healing Arts. Ze swoim rozległym wykształceniem w zakresie medycyny zachodniej i orientalnej, oraz znajomością rozwoju praktyki medycyny chińskiej w Europie, Chinach i Ameryce przekazuje studentom swoje rozległe doświadczenie w tradycyjnej i klasycznej medycynie chińskiej.
Obecnie praktykuje w Savièse oraz wykłada w Winterthur w Szwajcarii w założonej i przez wiele lat kierowanej przez siebie Academy and Therapy Center for Acupuncture and Asian Medicine „Chiway”. Ponadto,  jako wybitny wykładowca i praktyk medycyny chińskiej zapraszany jest do prowadzenia kursów w wielu krajach w Europie oraz jako światowej sławy specjalista wykłada na najważniejszych kongresach medycyny chińskiej.
Jest autorem znanej książki
Acupuncture for Insomnia. Sleep and Dreams in Chinese Medicine (wydanej w  20111 w języku angielskim i niemieckim) oraz książek: Treatment of Acute ankle sprains with Acupuncture (1977), Bridging the Gap/ Acupuncture Point and Channel Energetics (2013), oraz współautorem: Stresskrankheiten (2006).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 4 marca 2015 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 4 marca 2016 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 11 marca 2016 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 11 marca 2016 oznacza, że kurs odbędzie się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje