down

Anatomia topograficzna akupunktury

dr n. med. Wiesław Nowak

ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY

rozpoczęcie kursu: 28-29 stycznia 2023 r.

TERMINY:
28-29 stycznia 2023- część 1
18-19 lutego 2023 – część 2
18-19 marca 2023 – część 3

Trzyczęściowy, weekendowy kurs podstaw akupunktury umożliwiający m.in. zdobycie wiedzy na temat przebiegu meridianów i lokalizacji punktów akupunkturowych oraz działania i zastosowania każdego z punktów oraz zasad bezpieczeństwa ich nakłuwania.

Kurs „Anatomia Topograficzna Akupunktury” (3x po 2 dni, łącznie 48 godzin) stanowi pierwszą część, spośród czterech składających się na roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 10x po 2 dni, 160 godz.). Pozostałe części rocznego kursu to kursy: (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni) oraz (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki i relacje z pacjentem, BHP, przepisy, ubezpieczenie, historia medycyny chińskiej, badania naukowe w TCM i medycyna integracyjna” – tematy te w formie kilku kursów online plus konsultacje online z wykładowcą (2 dni). Po zakończeniu rocznego kursu i zdaniu egzaminu płatnego oddzielnie uzyskuje się dyplom ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury”.


PROGRAM KURSU:
„Podstawy anatomii akupunkturowej i lokalizacji punktów”

Celem kursu jest praktyczna nauka umiejscowienia punktów akupunkturowych oraz sposób ich nakłuwania (głębokości, kąta nachylenia igły), możliwych powikłań. Wprowadzeniu teoretycznemu będą towarzyszyły zajęcia w podgrupach 2-4 osobowych, w których uczestnicy kursu na sobie będą ćwiczyć znajdowanie omawianych punktów.

Część pierwsza
Metody lokalizacji punktów akupunkturowych i pomiarów. Umiejscowienie, sposoby nakłuwania punktów kanałów Jelita Grubego, Potrójnego Ogrzewacza, Jelita Cienkiego, Płuc, Osierdzia i Serca.

Część druga
Umiejscowienie i sposoby nakłuwania punktów kanałów Pęcherza Moczowego, Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego.

Część trzecia
Umiejscowienie i sposoby nakłuwania punktów kanałów Śledziony, i Żołądka, Nerek, kanałów Ren Mai i Di Mai oraz punktów dodatkowych.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem: kursy@medycyna-chinska.com

MIEJSCE KURSU: Kraków, SDH Jubilat, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro

GODZINY ZAJĘĆ: sobota: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, niedziela 9:00-12:45 i 14:00-16:15.

CENA PODSTAWOWA: 2550 zł za cały kurs – płatne do 23 grudnia 2022.
CENA ZNIŻKOWA: 2280 zł, w przypadku opłacenia całego kursu z góry nie później niż do dnia 11 listopada 2022.

Ilość miejsc ograniczona – zapisy wg kolejności wpłat.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY

dr n. med. Wiesław S. Nowak Dr n. med. Wiesław S. Nowak jest lekarzem od 1991 roku. Ukończył studia na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 1998 roku oraz z zakresu hematologii  w 2006 roku. Doktor nauk medycznych od 2000 roku.
Był wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest autorem 34 publikacji naukowych, 2 monografii książkowych i 4 książkowych prac zbiorowych. Okresowo pracuje również jako konsultant hematolog w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Od ponad 20. lat pracuje z osobami chorującymi na „choroby wewnętrzne”, psychosomatyczne i nowotworowe wykorzystując w swojej praktyce zarówno medycynę zachodnią oraz od ok. dwudziestu lat Tradycyjną Medycynę Chińską, kierując się ideą medycyny zintegrowanej.
Kieruje Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie od czerwca 2013 r. prowadzi również własną praktykę. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i członkiem Rady Naukowej tego stowarzyszenia.


UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 23 grudnia 2022 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali wpłaty do dnia 23 grudnia 2022 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny termin (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na 18-19.02.2023). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu wysłana zostanie e-mailem do wszystkich, którzy dokonali wpłaty za kurs oraz podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022 r.
3. Roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) składający się z 3 trzyczęściowych kursów: (1) Anatomia topograficzna akupunktury (3×2 dni), (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni), (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki, kontakt z pacjentem, przepisy, BHP, ubezpieczenie, historia medycyny chińskiej, badania naukowe w TMC i medycyna integracyjna” kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym (oddzielnie płatnym). Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury”.


Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje