down

Anat Regev

ANAT REGEV, Dipl. Ac. & C.H, I.A.TCM

 

Anat Regev, Lic. Ac.Anat Regev po ukończeniu Broshim Campus na Tel Aviv University pracowała tam przez 5 lat jako asystent i wykładowca na Wydziale Medycyny Chińskiej. Odbyła też staże kliniczne i studia w szpitalu Guang-An-Men w Pekinie i w szpitalu Zhenjiang w Huangzhou w zakresie akupunktury, akupunktury brzucha, farmakologii chińskiej i masażu tuina.  Studiowała też klasyczną medycynę chińską u Raniego Ayala, wybitnego izraelskiego nauczyciela i praktyka klasycznej medycyny chińskiej.

Odbyła studia podyplomowe w zakresie leczenia kobiet w ciąży, połogu i po połogu, a następnie roczne studia podyplomowe Pediatrii w medycynie chińskiej u dr Gali Shtuffman i dr Juliana Scotta, w tym pediatryczny masaż tuina u Elisy Rossi.

Od 2008 roku jest asystentką na kursach akupunktury brzucha prowadzonych przez Tuvię Scotta w Izraelu i w Europie. Od 2007 roku jest koordynatorem międzynarodowych kongresów: International Congress of Chinese Medicine, odbywających się w Izraelu.

Anat Regev prowadzi własną praktykę kliniczną w Izraelu, lecząc zarówno dzieci jaki osoby dorosłe.  Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie kliniczne oraz edukacyjne. W lutym 2014 roku prowadziła w naszym Instytucie wraz z Tuvią Scottem kurs „Akupunktura brzucha” . Od 2015 prowadzi u nas również własne kursy masażu Tui Na.