down

Akupunktura w onkologii i Jednominutowa diagnoza

Dr Yair Maimon (Izrael)

 

1. AKUPUNKTURA W ONKOLOGII

 

2. JEDNOMINUTOWA DIAGNOZA

 

Kraków, 6-7 luty 2016

UWAGA: SEMIANRIA ANULOWANE

 

Zapraszamy do udziału w weekendowym szkoleniu składającym się z dwóch odrębnych jednodniowych seminariów. Szkolenie prowadzone jest przez dr Maimona Yaira, najwybitniejszego izraelskiego lekarza medycyny chińskiej, specjalizującego się w leczeniu nowotworów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. AKUPUNKTURA W ONKOLOGII – SKUTECZNE LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI (Dzień pierwszy – sobota)
Akupunkturzyści mają świetną okazję, żeby zrozumieć i rozwinąć swoje możliwości na nowo powstającym polu akupunktury onkologicznej (AO). Wiedza, która zostanie zaprezentowana podczas seminarium będzie zarówno poszerzać umiejętności z zakresu medycyny chińskiej w leczeniu akupunkturą pacjentów z nowotworami, jak i dawać możliwość zastosowania poznanych metod w leczeniu układu immunologicznego i profilaktyce chorób.
Akupunktura onkologiczna jest jednym z obszarów medycyny chińskiej, na którym w ostatnich latach prowadzone były obszerne badania. Po zapoznaniu się z rezultatami badań i protokołami, praktykujący TMC będą w stanie lepiej komunikować się z zachodnią społecznością lekarską i onkologami.
Możemy bardzo wiele zrobić, żeby uśmierzyć cierpienie pacjentów z rakiem, a celem tego seminarium jest przekazanie praktycznych narzędzi, dzięki którym możliwe będzie zapoczątkowanie leczenia pacjentów onkologicznych w różnych stadiach choroby.
Badania
Ostatnio osiągnięte zostały postępy w zakresie badań nad akupunkturą onkologiczną, co doprowadziło do pojawienia się wielu publikacji dotyczących prób klinicznych z mocnymi dowodami, które wykazują wspierające działanie akupunktury u pacjentów z rakiem. Ostatnie, najnowsze rozszerzenia dotyczą działania AO w przypadkach: 1) bólu i dysfunkcji po operacji; 2) kserostomii (suchości w jamie ustnej) wywołanej radioterapią; 3) redukcji skutków ubocznych terapii antyhormonalnej w leczeniu raka piersi; 4) uderzeń gorąca przy raku piersi i prostaty; 5) chemioterapii wywołującej neutropenię przy raku jajnika; 6) redukcji mdłości i wymiotów podczas chemioterapii; 7) wzmocnienia układu immunologicznego u pacjentów z rakiem; 8) zwiększenia witalności podczas i po chemioterapii i radioterapii.
Podczas tego seminarium poruszone będą:
– Dyskusja na temat raka z punktu widzenia medycyny chińskiej.
– Analiza badań i protokoły dotyczące badań nad zastosowaniem akupunktury w OA.
– Praktyczne punkty akupunkturowe, jakie można zastosować do uśmierzania skutków ubocznych chemioterapii.
– Protokoły akupunkturowe dotyczące leczenia układu immunologicznego białych krwinek (WBC) i czerwonych krwinek (RBC).
– Działanie i skutki uboczne z punktu widzenia medycyny chińskiej.
– Specjalne techniki nakłuwania.
– Rola Shen w leczeniu OA.
– Siła i ograniczenia – kiedy leczyć, a kiedy nie leczyć pacjentów onkologicznych.
– Niektóre skuteczne według badań formuły ziołowe.
Cel seminarium: Zbudowanie bazy, ostatnie wyniki badań i praktyczne narzędzia w leczeniu pacjentów z nowotworami oraz wspieraniu układu immunologicznego.
Podsumowanie: Seminarium to umożliwi każdemu terapeucie TMC poznanie skutecznych narzędzi klinicznych, co będzie przydatne w szybszej i lepszej terapii pacjentów onkologicznych oraz w ogólnej praktyce akupunktury.

2. JEDNOMINUTOWA DIAGNOZA (dzień drugi – niedziela)
“Lekarz prezentujący wysoki poziom widzi, w jaki sposób ukryte wewnątrz energie można dostrzec na zewnątrz, tak więc niewidzialne staje się widzialne.” – Ling Shu, rozdział 4.
Diagnoza w medycynie chińskiej opiera się na 4 filarach: obserwacji, słuchaniu–wąchaniu, wywiadzie–zadawaniu pytań oraz palpacji–dotykaniu. Najważniejsze informacje zbierane są niemalże w pierwszych chwilach. Praktykowanie owych zdolności błyskawicznego diagnozowania umożliwia leczącemu prawdziwie “zobaczyć” pacjenta. Jeśli raz “zobaczymy”, nie przestaniemy “widzieć” większości ukrytych wzorców energetycznych, wewnętrznego bólu, siły, elementów yin i yang – tego jak manifestują się w danej osobie, historii związanej z Shen.
Musimy zobaczyć, żeby uwierzyć, musimy doświadczyć, żeby wiedzieć. Możliwe jest zobaczenie i wyczucie wewnętrznej manifestacji wzorców chorobowych, urazów, Zheng Qi i potencjału leczniczego.
Istnieje powiedzenie w medycynie chińskiej mówiące, że „lekarz na wysokim poziomie czyni diagnozę, kiedy pacjent wchodzi do gabinetu, a kończy leczenie, kiedy pacjent siada na krześle”. Trudno jest zweryfikować drugą część tego powiedzenia, ale większa część diagnozy może być wykonana niemal przy pierwszym spojrzeniu.
Diagnoza jednominutowa opiera się na bardzo prostych, a jednocześnie kluczowych narzędziach chińskiej obserwacji medycznej: yin i yang, nadmiarze i niedoborze, pięciu kolorach, diagnozie na podstawie twarzy i postury, kształtu ciała i błysku Shen, który może być dostrzeżony w oczach. Kiedy owe integralne narzędzia medycyny chińskiej zostaną połączone, mogą być z łatwością zastosowane w praktyce klinicznej.
Obserwacja i błyskawiczna diagnoza są kluczowymi narzędziami, zwłaszcza jeśli leczymy małe dzieci czy też kogoś, kto nie jest w stanie odpowiadać na pytania dotyczące jego choroby, np. pacjentów po udarze lub wypadku albo kogoś, kto nie mówi w naszym języku.
Celem tego seminarium-warsztatu jest doświadczenie krok po kroku analizy przypadków klinicznych oraz pokazy na konkretnych pacjentach (uczestnicy szkolenia lub zaproszeni goście) w kontekście możliwości i znaczenia diagnozowania błyskawicznego. Po dotarciu do etapu diagnozy odbywać się będzie kliniczna dyskusja na temat najlepszych strategii terapeutycznych oraz sugestie punktów akupunkturowych.
„Jeśli patrzysz wzrokiem pełnym ignorancji, widzisz ignorancję. Jeśli patrzysz wzrokiem miłości, zobaczysz miłość. Jeśli patrzysz wzrokiem mądrości, zobaczysz mądrość”.

MIEJSCE: Dom Technika NOT, Kraków, ul. Straszewskiego 28 (przy Plantach)

GODZINY ZAJĘĆ: sobota 10’00-19’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-16’00 (z przerwą na obiad w godz. 12:00-13:00).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia ukończenia seminariów.

Cena całego szkolenia: 780 zł
Zaliczka: 380 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 14 grudnia 2015 r.
Cena zniżkowa 680 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (680 zł) najpóźniej w terminie do dnia 12 listopada 2015 r.
Cena tylko jednego z seminariów (1 dzień): 420 zł

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: JEDNOMINUTOWA DIAGNOZA I AKUPUNKTURA W ONKOLOGII

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

dr Yair Maimon Dr Yair Maimon (CA, O.M.D, PhD), łączy medycynę komplementarną i chińską ze stanowiskiem zachodnim. Wcześniej był szefem jednostki medycyny komplementarnej, a obecnie centrum integracyjnych badań onkologicznych (Tal Center) w centrum medycznym w Sheba, największym centrum medycznym na Bliskim Wschodzie.
Z ponad 25-letnim doświadczeniem klinicznym, akademickim i badawczym w Stanach Zjednoczonych, Europie i Izraelu, dr Maimon jest znaną na całym świecie osobowością na gruncie medycyny chińskiej i integracyjnej.
Jest absolwentem szkół TMC w Europie, USA i Chinach, ze specjalizacją w zakresie pediatrii, ginekologii i onkologii. Od wielu lat zapraszany jest jako ceniony wykładowca na liczne międzynarodowe kongresy TMC na całym świecie. Prowadzi też wykłady w wielu krajach w różnych szkołach i uczelniach tradycyjnej medycyny chińskiej.
Dr Maimon jest dyrektorem Izraelskiego Centrum Badawczego Medycyny Komplementarnej (organizacja non-profit) oraz piastuje stanowisko przewodniczącego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Chińskiej w Izraelu (ICCM). Jest założycielem i Głównym Przewodniczącym ds. Badań w spółce LifeBiotic w zakresie badań, rozwoju i zastosowania chińskich formuł ziołowych wspierających odporność i leczenie osób chorych na raka, wciąż poświęcając większość swojego czasu na praktykę kliniczną w centrum medycyny integracyjnej „Refuot”.

Zapraszamy oglądnięcia video z wykładu dr Yaira Maimona na Międzynarodowym Kongresie TCM w Danii w 2014 na temat Akupunktury w Onkologii. Ten właśnie temat, tylko w znacznie szerszym zakresie omówiony będzie podczas sobotniego seminarium.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 14 grudnia 2015 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji szkolenia; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 14 grudnia  2015 szkolenie może zostać odwołane. W przypadku odwołania szkolenia osoby, które dokonały wpłaty na seminaria otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym o zmianie terminu lub anulowaniu szkolenia podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 21 grudnia 2015 r. (brak informacji o anulowaniu szkolenia w terminie do 21 grudnia 2015 oznacza, że seminaria odbędą się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com