down

ADHD, ADD i autyzm u dzieci

Prof. dr Yifan Yang

(Holandia)

ADHD, ADD i autyzm u dzieci
– obraz problemu i leczenie w TCM

2-dniowy webinar online

12-13 marca 2022
Można jeszcze dołączyć do kursu

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu trzeciego stopnia prowadzonym autorsko, online, przez chińską profesor dr Yifan Yang. Poruszany temat dotyka coraz większej liczby dzieci. Metody medycyny chińskiej pozwalają skutecznie zdiagnozować i leczyć problemy związane z tymi nadaktywnymi lub wycofanymi dziećmi.

Program kursu:
Pytania na temat ADHD, ADD i autyzm u dzieci są dość często stawiane przez zaniepokojonych rodziców w praktyce medycyny alternatywnej i komplementarnej. Zaburzenia te niosą ze sobą cierpienie młodych pacjentów i stres w bezpośrednim otoczeniu. Warto zwrócić na to uwagę w badaniach klinicznych, zwłaszcza gdy TCM może wnieść szczególny wkład w poprawę stanu pacjentów, a zatem może również zmniejszyć stres rodziców i klasy szkolnej.
Podczas tego wykładu prof. dr Yifan Yang, zgodnie z punktem widzenia TCM, omówi fizyczne i psychiczne cechy dzieci, przeanalizuje możliwe przyczyny zaburzeń i wyjaśni patologiczne zmiany w ich organizmie. Przedstawi receptury ziołowe i wskazówki do zabiegów akupunkturowych oraz udzieli praktycznych porad dotyczących diety i stylu życia. W ten sposób chce pomóc praktykom i terapeutom skuteczniej diagnozować i leczyć te zaburzenia.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim do pobrania ze serwera Instytutu, a na zakończenie – zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Cena podstawowa: 980 zł – termin wpłat najpóźniej do 10 marca 2022 r.
Cena zniżkowa: 860 zł – warunek: wpłata całej kwoty najpóźniej do dnia 7 stycznia 2021 r.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online.
Osoby, które mają opłacony kurs będą miały dostęp do nagrań kursu przez miesiąc, czyli do dnia 13 kwietnia 2022 r.
Godziny zajęć:
sobota 10:00-13:00 i 14:00-18:00; niedziela 9:00-12:30 i 13:30-16:00

Uwaga: nagranie kursu na życzenie wykładowczyni nie będzie udostępniane po kursie osobom, które nie brały udziału w kursie online w dniach 12-13 marca 2022.
Nie będzie więc możliwości wykupienia kursu w terminie późniejszym.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ADHD, ADD I AUTYZM U DZIECI

Profesor Yifan Yang studiowała Medycynę Chińską oraz medycynę zachodnią na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PUTMC) w latach 1977-1982. Ukończyła studia ze specjalizacją w chińskiej medycynie ziołowej i  recepturach ziołowych.
Po ukończeniu PUTMC pracowała osiem lat jako lekarz i wykładowca na Wydziale Receptur Ziołowych również na PUTMC.
Gruntowne wykształcenie w dziedzinie chińskich receptur ziołowych zdobyła podczas 13 lat studiów i wspólnej pracy z profesorami Wang Mianzhi i Li Qigye, specjalistami w dziedzinie formuł ziołowych klasycznej medycyny chińskiej.
W czasie studiów i pracy na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej poznała i w mistrzowski sposób opanowała wielką ilość formuł opisanych w klasycznej literaturze medycyny chińskiej przez najwybitniejszych lekarzy w historii Chin, ale przede wszystkim opanowała stojącą za nimi filozofię, klasyczny chiński medyczny sposób myślenia, strategię i metody terapii. Szczególnie wiele zawdzięcza wieloletnim studiom u najwybitniejszego nauczyciela ziołolecznictwa w Chinach prof. Wang Mianzhi, dyrektora Chińskiego Towarzystwa TCM i dyrektora Komitetu Ziołolecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Chin.
Jest autorką znanych i cenionych książek: Chinese Herbal Medicines: Comparisons and Characteristics, 2010 (wyd. polskie: Chińskie zioła lecznicze; charakterystyki i porównania, 2020) oraz Chinese Herbal Formulas: Treatment Principles and Composition Strategies, 2010.
Prof. Yifan Yang od ponad dwudziestu lat kontynuuje i rozwija jego pracę edukacyjną w krajach Zachodniej Europy, a od kilku lat również w Polsce.

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 18 lutego 2022 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 18 lutego 2022 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu lub przeniesieniu go na inny termin podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 25 lutego 2022 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  Zi