down

Zaświadczenia

image_pdfimage_print

Zaświadczenia udziału w seminarium, ukończenia kursu
i Świadectwo ukończenia Szkoły:

 

Po odbyciu seminariów i kursów wydawane są Zaświadczenia ukończenia kursu:
1. Po ukończeniu seminarium: „Zaświadczenie udziału w seminarium”
2. Po ukończeniu kursu (bez względu czy jest to kurs jedno, czy wieloczęściowy): „Zaświadczenie ukończenia kursu”, a w przypadku odbycia tylko części kursu (nie mniejszej niż 70%) – „Zaświadczenie udziału w kursie”

Po ukończeniu kursów wydajemy następujące zaświadczenia:
1. Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)
2. Zaświadczenie własne Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej – Placówkę Kształcenia Ustawicznego, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminu końcowego wydajemy:
1. Zaświadczenie MEN (jak wyżej) ukończenia kursu – trzyletniego/czteroletniego kursu realizującego program szkoły policealnej” – Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie – Niepublicznej Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodzie ‘akupunkturzysta’
oraz
2. Dyplom ukończenia Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie wystawiony przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia.