down

Podstawy medycyny chińskiej i Zang Fu – fizjologia narządów pełnych i pustych

wykładowca: Adam Kowalski

 

PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I ZANG FU
– FIZJOLOGIA NARZĄDÓW PEŁNYCH I PUSTYCH

 

18-19 stycznia 2020 (część 1)
15-16 lutego 2020 (część 2)
7-8 marca 2020 (część 3)

 

Trzyczęściowy kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” stanowi pierwszą część nauki w ramach rocznego kursu PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ i składa się z trzech sesji, każda po dwa dni (sobota-niedziela)  i obejmuje wykłady z teoretycznych podstaw medycyny chińskiej oraz tradycyjnej fizjologii Trzewi i Narządów (Zang i Fu), wzajemnych związków między nimi, jak również systemu przyporządkowań do poszczególnych elementów.

Zajęcia te dają okazję do gruntownej powtórki i uporządkowania swej wiedzy osobom, które już studiują medycynę chińską, natomiast tym, którzy chcą dopiero rozpocząć edukację niezbędne podstawy do dalszej nauki.

Miejsce części 3: Kraków, ul. Straszewskiego 28, Dom Technika NOT

Godziny zajęć: sobota: 10:0013:00 i 14:30-18:30, niedziela 10:00-12:30 i 14:00-16:30

Program:
Część 1. (18-19 stycznia 2020)
Podstawy medycyny chińskiej: teoria Yin-Yang, teoria 5 Przemian oraz cykle zależności między nimi. Jest to wspólny rdzeń także dla innych chińskich sztuk, jak np. Feng Shui, astrologia chińska czy Tai Chi. Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej to wprowadzenie w filozofię taoizmu. Omówione zostaną także różne rodzaje Qi-energii życiowej, meridiany i ich połączenia, znaczenie pór roku, wpływy klimatyczne.

Część 2. (15-16 lutego 2020)
Omówienie narządów Zang i ich obiegów funkcjonalnych: Wątroba, Serce, Śledziona, Płuca, Nerki, Osierdzie,
Dynamika Qi, Tabela przyporządkowań, połączenia w ramach Warstw.

Część 3. (7-8 marca 2020)
Narządy Fu i ich obiegi funkcjonalne: Pęcherzyk Żółciowy, Jelito Cienkie, Żołądek, Jelito Grube, Pęcherz Moczowy. Potrójny Ogrzewacz.
Powiązania i zależności. Narządy Nadzwyczajne

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

CENA: 1140 zł za trzy części (łącznie 6 dni) – termin wpłat do 16 grudnia 2019.
Cena za pojedyncze części: 460 zł – termin wpłat za każdą sesją – do tygodnia przed rozpoczęciem sesji
Osoby, które znają podstawy medycyny chińskiej, a chciałyby wziąć udział w kolejnych dwóch częściach (2.giej  i 3.ciej) poświęconych Zang-Fu, mogą opłacić tylko te dwie sesje w cenie 860 zł.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę)
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać  na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PODSTAWY TMC I ZANG FU

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 16 grudnia 2019 roku cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej liczby wpłat w terminie do 16 grudnia 2019 r. rozpoczęcie kursu może zostać przesunięte na kolejny termin (9-10 lutego 2019). Uczestnicy którym nie odpowiada taka zmiana otrzymają zwrot pełnej wpłaty, na konto z którego wpłynęła wpłata na konto organizatora. Informacja o zmianie terminu kursu podana zostanie najpóźniej do dnia 23 grudnia 2019 r.
3. Podczas kursu będzie można nabyć polskie tłumaczenie znanej książki autorstwa: Jeremy Ross, Zang Fu. Systemy narządów tradycyjnej medycyny chińskiej, tłum. Adam Kowalski, Wydawnictwo Agartha, 2011 oraz inne książki poświęcone medycynie chińskiej.

Zapraszamy również do Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie można m.in. uzyskać porady dietetyczne wg zasad medycyny chińskiej, lub rozpocząć terapię akupunkturą, ziołami i/lub masażem chińskim – rejestracja: tel. 884-988-887.
Więcej informacji o Centrum Medycyny Chińskiej: www.medycynachinska.org

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Treść wiadomości

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

CENA PODSTAWOWA: 720 zł za każdą sesję
CENY ZNIŻKOWE:
1) 650 zł za pierwszą sesję w przypadku wpłaty do 20 sierpnia 2012 r.
2) 2560 zł w przypadku opłacenia całego kursu z góry, w terminie do dnia 3 września 2012 r.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę)
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIETETYKA NOWA
!!! Brak właściwego tytułu wpłaty lub wpłata na zły rachunek bankowy skutkuje nie uznaniem wpłaty i zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego zostały wysłane.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 1 września 2012 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali przedpłaty do dnia 1 września  2012 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny miesiąc (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na termin 29.11-2.12.2012). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 6 września 2012 r.