down

Szkoła Medycyny Chińskiej w Krakowie

image_pdfimage_print

chińska-pieczęć-Instytutu@SZKOŁA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ W KRAKOWIE

- Niepubliczna Szkoła Policealna

 

Szkolimy specjalistów TMC w zawodach:  Akupunkturzysta, Zielarz-fitoterapeuta (medycyny chińskiej) i Masażysta (chiński masaż Tui Na)

 

TRWA REKRUTACJA

NA PIERWSZY, DRUGI I TRZECI ROK SZKOŁY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

 

Pierwszy rok to: Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej   >>> zobacz więcej

ROZPOCZĘCIE NAUKI  >>> zgłoszenie
13-14 stycznia 2018 - kurs PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I FIZJOLOGIA ZANG-FU

 

Co wyróżnia nas na tle innych placówek edukacyjnych i szkół TMC w Polsce?
1. Kształcimy kompleksowo: nawet jeśli ktoś chce praktykować np. wyłącznie akupunkturę (zawód akupunkturzysta), u nas uzyskuje również niezbędną wiedzę na temat dietetyki i stosowania gotowych receptur ziołowych (można też i odbyć kurs podstaw masażu Tui Na), dzięki czemu praca akupunkturzysty jest znacznie skuteczniejsza i lepsza dla pacjenta. Nie jest bowiem możliwa skuteczna terapia akupunkturą, gdy pacjent nie uzyska podstawowych zaleceń dietetycznych lub w przypadku silnego wyczerpania organizmu nie zostanie wsparty ziołami.
2. Oferujemy kilka trybów nauki do wyboru: szanujemy Państwa czas i pieniądze oraz zainteresowania i docelowe oczekiwania zawodowe.
3. Każdemu indywidualnie doradzamy wybór najbardziej odpowiadającego programu i trybu edukacji.
4. Zapewniamy możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce i staży klinicznych na renomowanych uniwersytetach TMC w Chinach, z którymi od lat współpracujemy, jak również u zaprzyjaźnionych  profesorów chińskich w Europie.
5. Jako jedyni w Polsce oferujemy naszym absolwentom możliwość uzyskania oficjalnego chińskiego dyplomu ukończenia 3-letnich studiów magisterskich (również doktoranckich) na Nanning University of Chinese Medicine (najstarszy uniwersytet TCM, jeden z najlepszych na świecie) – zapewniamy atrakcyjną cenię zniżkową, naukę na angielskojęzycznej platformie e-learningowej, plus dwa miesięczne wyjazdy do Chin i kilka krótkich wyjazdów Wielkiej Brytanii do Shulan College of Chinese Medicine w Manchester, którego jesteśmy partnerem w ramach tego unikalnego programu edukacyjnego.
6. Mamy największe doświadczenie w Polsce w nauce medycyny chińskiej – szkolimy już od 28 lat. Znając dobrze różne zagraniczne programy edukacji w TMC opracowujemy najbardziej optymalny program nauki, korzystając z doradztwa zagranicznych ekspertów.
7. Dzięki wieloletnim osobistym kontaktom międzynarodowym zapraszamy jako wykładowców światowej rangi specjalistów, w tym profesorów chińskich. Wykładają u nas również czołowi polscy wykładowcy.

 

OFERUJEMY KILKA TRYBÓW NAUKI W SZKOLE

W zależności od możliwości czasowych, finansowych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań proponujemy kilka sposobów nauki medycyny chińskiej:

1. Regularna trzyletnia Szkoła Medycyny Chińskiej

Naukę w Szkole podzieliliśmy na trzy stopnie (poziomy).
By zostać odpowiedzialnym terapeutą medycyny chińskiej konieczne jest odbycie ok. 1000 godzin edukacyjnych w zakresie TMC.
Program ten najłatwiej zrealizować w czasie ok. czterech lat. Czas nauki można jednak skrócić do ok. trzech lat - istnieje bowiem możliwość równoczesnej nauki na Poziomie Pierwszym i Drugim (zajęcia nie kolidują ze sobą), szczególnie gdy edukację rozpoczyna się od kursu „Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej” rozpoczynającego się co roku jesienią >>> więcej na temat czasu nauki

Pierwszy stopień (16 miesięcy) - Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej obejmują: naukę teorii TMC, fizjologię narządów wewnętrznych (Zang Fu), przyczyny chorób (etiologia), patologia Zang Fu (różnicowanie wzorców patologii), klasyczna diagnostyka chińska (wywiad, język, puls, twarz i ogląd pacjenta), dietetyka profilaktyczna i lecznicza TMC.

Drugi stopień (13 miesięcy) - Podstawy akupunktury:
1. anatomia topograficzna akupunktury (meridiany, lokalizacja i z znaczenie punktów, wprowadzenie do nakłuwania),
2. podstawy akupunktury w praktyce klinicznej (techniki nakłuwania i manipulacji igłą, typy punktów, kombinacje punktów i przykłady ich stosowania w typowych chorobach, inne techniki związane z akupunkturą: elektroakupunktura, akupunktura ucha, bańki, moksa, gua sha),
3. praktyka kliniczna akupunktury: praca z pacjentami – diagnoza, dobór kombinacji punktów, nakłuwanie,
4. mikrosystemy akupunktury: akupunktura ucha, brzucha, czaszki, Gua Sha.

Trzeci stopieńAkupunktura i chińskie ziołolecznictwo w różnych typach problemów i chorób: teoria i praktyka.

2. Tryb zaoczny

Zajęcia w formie seminariów i kursów odbywają się nieregularnie, ale zawsze obejmują weekendy, a niekiedy 3 lub 4 dni (znacznie rzadziej). Dokładne terminy szkoleń podane są w >>> Harmonogramie.
Wszystkie szkolenia odbywają się w ramach naszej Placówki Kształcenia Ustawicznego i w przypadku późniejszego zapisania się do Niepublicznej Szkoły Policealnej, traktowane są jako zaliczone w ramach programu Szkoły.

3. Indywidualny tok i program edukacji

Każdemu ze słuchaczy pomagamy ułożyć indywidualny tok studiowania – w zależności od jej/jego zainteresowań oraz wcześniej zdobytej wiedzy. Program taki można również modyfikować w trakcie nauki w Szkole – w porozumieniu z dyrektorem Szkoły.

Zaświadczenia udziału w seminarium, ukończenia kursu i Świadectwo ukończenia Szkoły >>> więcejDODATKOWE WYMAGANIA

1. Egzaminy: niektóre przedmioty podstawowe i specjalistyczne zaliczane do programu Szkoły kończą się egzaminami tematycznymi – nawet jeśli egzamin taki nie jest przewidziany w programie kursu odbywającego się ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego. Egzamin można zdać zaraz po zakończeniu kursu lub w terminie późniejszym (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i wykładowcą/egzaminatorem).

2. Staże kliniczne i praktyki zawodowe: niezbędne będzie też ukończenie staży klinicznych, których odbycie nasza szkoła umożliwia (Chiny, Nepal) oraz praktyk medycznych (w Polsce i za granicą, np. w Belgii i Wielkiej Brytanii).

3. Pisemna praca końcowa i egzamin dyplomowy: na zakończenie nauki w Szkole słuchacz musi przedłożyć końcową pracę pisemną (na poziomie pracy licencjackiej) oraz zdać egzamin końcowy.

4. Podstawy medycyny ogólnej: Osoby nie mające podstawowego wykształcenia ogólnomedycznego muszą odbyć dodatkowe kursy w tym zakresie, obejmujące podstawy anatomii, fizjologii, patologii, wprowadzenie do chorób zakaźnych, podstaw farmakologii i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uznajemy dyplomy i zaświadczenia ukończenia tego typu szkoleń odbytych w innych instytucjach (wyższe uczelnie, szkoły policealne, kursy itp.).
Łączny wymiar nauki podstaw medycyny ogólnej powinien obejmować ok. 250 godzin szkoleniowych. Konieczne jest zdanie egzaminu końcowego (lub egzaminów cząstkowych) z podstaw medycyny ogólnej. Kurs przygotowywany jest w wersji e-learningowej – dostępny będzie w 2018 roku.NABÓR DO SZKOŁY

Aktualnie prowadzimy nabór na wszystkie trzy stopnie edukacji. W przypadku Poziomu Drugiego (np. Podstawy akupunktury) konieczne jest ukończenie Poziomu Pierwszego (lub posiadanie wykształcenia na tym poziomie zdobytego gdzie indziej), a w przypadku Poziomu Trzeciego – ukończenie obu niższych poziomów. Poziom Trzeci jest wspólny dla osób, które ukończyły Poziom Drugi (czyli: Podstawy akupunktury, albo chińskie ziołolecznictwo lub masaż Tui Na).

Do Szkoły można też zapisać się w dowolnym czasie, ponieważ nauka odbywa się dla większości słuchaczy w trybie zaocznym według indywidualnego toku nauczania >>> zgłoszenie

Można rozpocząć naukę TMC w ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego bez zapisywania się do Szkoły – zapisać można się później (np. rok lub dwa lata później).

>>> pobierz wzór podania do Szkoły
>>> pobierz Ankietę uczestnika szkoleń
>>> pobierz Regulamin nauczania
>>> pobierz Oświadczenie uczestnika szkoleń
>>> pobierz Statut Szkoły

>>> Polskie regulacje prawne dotyczące akupunktury i medycyny chińskiejKONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com