down

PODSTAWY AKUPUNKTURY

dr n. med. Wiesław S. Nowak

PODSTAWY AKUPUNKTURY
W PRAKTYCE KLINICZNEJ TMC

rozpoczęcie kursu: 24-25 kwietnia 2021 r.

Trzyczęściowy weekendowy kurs „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej TMC”, stanowi drugi stopień szkolenia akupunkturzysty – spośród trzech kursów składających się na roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) kończący się egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Kolejna część rocznego bloku kursu to kurs: „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni).

UWAGA: Najpierw konieczne jest ukończenie kursu „Anatomia topograficzna akupunktury(odbywa się co roku – najbliższy kurs rozpocznie się 30-31 stycznia 2021 r.)

TERMINY KURSU:
24-25 kwietnia 2021 – część 1

22-23 maja 2021 – część 2
19-20 czerwca 2021 – część 3

PROGRAM:
Kurs jest całością, więc konieczny jest udział we wszystkich trzech częściach kursu. Wskazana jest znajomość przebiegu meridianów i lokalizacji punktów akupunkturowych
Oprócz wykładów odbywać się będą również zajęcia w podgrupach 2-4 osobowych, w których na sobie uczestnicy kursu będą ćwiczyć nakłuwanie wybranych omawianych punktów i ich kombinacji, stosowanie moksy i baniek. Omówione zostaną:
1. Kategorie punktów
2. Różnicowanie objawów w oparciu o teorię kanałów
3. Techniki akupunkturowe
4. Moksybucja
5. Stawianie baniek
6. Postępowanie przy ewentualnych komplikacjach akupunktury
7. Metody doboru punktów (lokalne i dystalne, przednie i tylne, kombinacje
Yin-Yang, kombinacje poniżej i powyżej, zgodnie z kategorią punktów, zgodnie z zegarem narządów)
8. Przykłady kliniczne

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w kursie (z zaznaczeniem, że jest to 1/3 edukacji w zakresie podstaw akupunktury).
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem: kursy@medycyna-chinska.com

MIEJSCE KURSU:
SDH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna VII piętro (wejście do administracji).
GODZINY ZAJĘĆ: sobota: 10-19, niedziela 9-16 , z  przerwą obiadową.

CENA PODSTAWOWA: 1590 zł – wpłata nie później niż do dnia 12 marca 2021.
CENA ZNIŻKOWA: 1390 zł w przypadku opłacenia całego kursu z góry nie później niż do dnia 19 lutego 2021.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i na firmę)

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PODSTAWY AKUPUNKTURY

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 12 marca 2021 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali przedpłaty do dnia 12 marca 2021 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny miesiąc (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na 22-23 maja 2021). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 16 marca 2021.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 19 marca 2021 r.
3. Roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) składający się z 3 trzyczęściowych kursów: (1) Anatomia topograficzna akupunktury (3×2 dni), (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni) oraz (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym (płatnym). Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia oraz Zaświadczenie MEN, poświadczające ukończenie kursu „Podstawy akupunktury”.

Zapraszamy na stronę internetową http://www.medycyna-chinska.com/gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat różnych organizowanych przez nas kursów medycyny chińskiej i dietetyki.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Treść wiadomości