down

Leczenie zaburzeń alergicznych

Prof. dr Sun Peilin

(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

Leczenie zaburzeń alergicznych w medycynie chińskiej

13-14 czerwca 2020

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu trzeciego stopnia prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina. Alergie to temat niezwykle ważny współcześnie w kontekście m.in. skażenia środowiska, używanych środków kosmetycznych i otaczającej nas chemii, stresu, błędów odżywiania i trybu życia.

Miejsce kursu:
webinar internetowy

Godziny zajęć:
sobota – 10:00-13:00 i 15:00-19:00; w ciągu dnia 3 przerwy 15-minutowe: 11:20-11:35, 16:15-16:30, 17:30-17:45
niedziela – 9:00-13:00 i 15:00-16:30; w ciągu dnia 2 przerwy 15-minutowe: 10:15-10:35 i 11:40-11:55, po południu brak przerwy (wykład trwa tylko 1,5 godziny).
– łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Program kursu:

Życie we współczesnym społeczeństwie jest niemożliwe bez uniknięcia kontaktu z różnymi substancjami chemicznymi, jak również z zanieczyszczonym powietrzem, pożywieniem i wodą. Pierwszą reakcją człowieka by uchronić się przed tymi szkodliwymi substancjami, jest reakcja alergiczna.

Jednak nie każdy człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie cierpi z powodu tego samego problemu, mimo że doświadcza oddziaływań tego samego środowiska.

Medycyna zachodnia i wschodnia podchodzą do tego problemu w sposób zupełnie odmienny – np. pierwsza podaje leki antyalergiczne, nawet kortykosterydy, bez zwracania uwagi na skutki uboczne, podczas gdy tradycyjna medycyna chińska traktuje organizm jako całość, biorąc pod uwagę nierównowagę środowiska wewnętrznego jako główne zaburzenie.

Podczas kursu omówione zostaną poszczególne tematy:

– Katar alergiczny
– Astma
– Alergie pokarmowe (omówione zostaną szczegółowo na kursie w maju 2020 r. – tu temat ten zostanie więc tylko poruszony ogólnie)
– Atopowe zapalenie skóry (egzema)
– Pokrzywka
– Alergie na ukąszenia owadów itp.

Podczas kursu będzie analizowana nie tylko etiologia i związane z nią patologie tych zaburzeń, ale również leczenie za pomocą akupunktury i ziół. Niektóre kluczowe punkty i zioła będą szczegółowo omówione oraz przedstawione zostaną okoliczności i przypadki, w jakich te metody lecznicze mogą być efektywnie stosowane. Podkreślone będzie także znaczenie diety i emocji związane z powstaniem i przebiegiem tych zaburzeń , co umożliwi pacjentom uzyskanie ogólnego poglądu, jak to zaburzenie powstaje i jak powinno być traktowane. Różnicowanie syndromów, oraz indywidualne podejście do pacjenta to kluczowa różnica między podejściem TMC, a medycyny zachodniej.

Osoby mające opłacony w całości kurs dostaną mailowo link do kursu, kodowany indywidualnym tokenem (kod dla jednego urządzenia: komputera, tabletu lub smartfona), z dostępem do platformy w godzinach organizacji kursu oraz skrypt w formie elektronicznej.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena podstawowa: 850 zł
Zaliczka: 400 zł – wpłata zaliczki lub całej kwoty nie później niż do dnia 1 czerwca 2020
Cena zniżkowa: 750 zł – wpłata nie później niż do dnia 16 marca 2020

Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ALERGIE

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również głównym wykładowcą i doradcą programowym w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 1 czerwca 2020 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 1 czerwca 2020 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu lub przeniesieniu go na inny termin podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 5 czerwca 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Treść wiadomości

Zi