down

Egzaminy

image_pdfimage_print

EGZAMINY – SZKOŁA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

 

W ramach trzyletnich studiów w Szkole Medycyny Chińskiej – Niepublicznej Szkole Policealnej konieczne jest zdanie egzaminów z wybranych przedmiotów, napisanie pracy końcowej (typu licencjackiego) oraz egzaminu końcowego.
Uwaga: egzaminy są płatne: 100 zł za każdy egzamin (wystawiamy faktury również za opłaty egzaminacyjne).

Egzaminy przedmiotowe:
1. Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang-Fu (Adam Kowalski)
2. Różnicowanie wzorców patologii – diagnostyka różnicowa (Adam Kowalski)
3. Diagnoza z wywiadu, z pulsu i języka – egzamin praktyczny i teoretyczny
4. Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej (dr Agnieszka Krzemińska)
5. Anatomia topograficzna akupunktury – egzamin praktyczny i ustny (dr n. med. Wiesław S. Nowak)
6. Podstawy akupunktury (dr n. med. Wiesław S. Nowak)
7. Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC (dr n. med. Wiesław S. Nowak) – dotyczy osób nie mających wykształcenia ogólnego z medycyny zachodniej

Pisemna praca końcowa
Temat wybierany jest indywidualnie przez studenta w konsultacji z wykładowcami i dyrektorem szkoły.

Egzamin dyplomowy
Komisyjny egzamin ustny i praktyczny obejmujący m.in. analizę przypadków klinicznych.