down

Diagnoza z pulsu i palpacja meridianów

Prof. dr Jong Baik (Korea i Wielka Brytania)

DIAGNOZA Z PULSU I PALPACJA MERIDIANÓW

27 – 29 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w trzydniowym praktycznym kursie poświęconym diagnozie z pulsu i palpacji meridianów, łączącym część teoretyczną z pokazami i praktyką pod nadzorem wykładowcy. Zapraszamy wszystkich terapeutów TMC chcących powtórzyć i pogłębić swoje umiejętności z tego ważnego, choć trudnego tematu, oraz studentów TMC znających podstawy medycyny chińskiej. Do lepszego rozumienia i wykonywania palpacji meridianów i punktów wskazana jest też znajomość podstaw akupunktury (co najmniej na poziomie kursu anatomii topograficznej akupunktury) i znajomości znaczenia/działania punktów.

Podczas trzydniowego kursu prof. Jong Baik podzieli się swoją wyjątkową wiedzą i doświadczeniem z praktyki klinicznej. Oprócz teoretycznego omówienia metod diagnozowania oraz rodzajów pulsów bardzo ważną częścią kursu będzie praktyka rozpoznawania pulsów – uczestnicy będą ćwiczyć na sobie nawzajem.

Omawiane będą następujące tematy:

• Wprowadzenie do diagnostyki tętna (Mai Zhen) 脈 (切) 診

• Badanie palpacyjne i diagnoza z pulsu

• Cztery główne metody diagnostyczne

• Wprowadzenie do Pulsu Śmierci („wskazującego na śmierć”) Si Mai 死 脈

• Siedem Pulsów Śmierci 七 死 脈 i Dziesięć Dziwnych Pulsów 十 怪 脈

• Praktyczna technika Pulsu Śmierci

• Diagnoza pulsów typu Wai Jing Bing i Nei Zang Bing (choroby narządów Zang Fu) 內臟 病

• Zróżnicowanie Bian Zheng (różnicowanie wzorców) 辨症 施治

• Sześć Pulsów Przodków (Rodowych) Liu Zu Mai 六祖 脈

• Popularne lokalizacje tętna i powiązane kanały oraz narządy – koncepcje z różnych okresów rozwoju medycyny chińskiej

• Wprowadzenie do palpacji Qie Zhen 切 診

• Palpacja/badanie punktów na kanałach i kolateralach, punktów dodatkowych (EX) i punktów specjalnych

• Prześledzenie metod i porządek diagnostyczny

• Kombinacja punktu przedniego-Mu, punktu tylnego-Shu i punktu Xi-Cleft do diagnozy

• Punkty diagnostyczne dla zaburzeń: trawienia, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, wątroby/pęcherzyka żółciowego, moczowo-płciowych, neurologicznych, na pięciu narządach, endokrynologicznych oraz chorób ortopedycznych

• Punkty diagnostyczne dla niedoboru lub nadmiaru narządów Zang Fu

• Dodatkowe punkty i punkty specjalne, które są powszechnie używane w programie palpacji

• Klasyfikacja 28 rodzajów pulsów

• Opis pulsu

• Wskazania

• Etiologia

• Pulsy podobne i puls przeciwny

• Pulsy nieregularne

• Palpacja, diagnoza pulsu i opcje leczenia

Podczas kursu będzie też wiele demonstracji i dużo czasu na pytania i odpowiedzi oraz na nadzorowane, praktyczne sesje treningowe.

MIEJSCE KURSU:
Kraków, SDH Jubilat, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro.

Godziny zajęć: piątek: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, sobota 9:00-12:30 i 14:30-18:00, niedziela 9:00-12:00 13:00-16:00

CENA: 1320 zł – płatne najpóźniej do dnia 22 września 2020 roku.
Cena zniżkowa: 1180 zł, w przypadku opłacenia całości kursu w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora:Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA Z PULSU I PALPACJA

Ilość miejsc ograniczona ze względu na praktyczny charakter zajęć, udział wg kolejności wpłat.
Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i dla firm).
Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumaczkę dobrze znającą terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie MEN-owskie udziału w kursie oraz zaświadczenie z naszego Instytutu.

Prof. dr Jong Baik prowadzi szkolenia KTH od 2000 roku, a od roku 2005 ma własną placówkę edukacyjną KHT w Wielkiej Brytanii (Jong Baik Education). Wykłada też KHT w Korei Południowej, USA, a od 2013 roku także w Polsce.
Gruntowne wykształcenie jako akupunkturzysta (TCM, 5 Elementów) zdobył w Chinach (studia doktoranckie na Liaoning University of TCM) i Korei oraz w Wielkiej Brytanii (Northern College of Acupuncture w Yorku, a następnie University of Wales). Studiował m.in. pod kierunkiem mistrzów TCM (prof. Ju Bao Zhao), KHT (twórca tego systemu dr Tae Woo Yoo) i aurikuloterapii. Jego wykształcenie sinologiczne obejmuje m.in. klasyczny kanon medycyny chińskiej: I Qing (Księga przemian), Huangdi Neijing (Kanon medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza) oraz Nan Jing (Księga 81 trudnych przypadków). W 2016 roku uzyskał też tytuł doktora akupunktury nadany przez World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies. Jest również profesorem wizytującym Southern California University School of Oriental Medicine and Acupuncture.
Jest akredytowanym w Europie wykładowcą KHT oraz aurikuloterapii (EChim i Ear Reflex Zone Therapy). Prowadził  wykłady na Coventry University oraz University of Wales, a także zajęcia dla terapeutów z BAcC, BMAS, ATCM i AACP oraz dla British Reflexologist Association i Association of Reflexologists.
Prowadzi szkolenia związane z medycyną wschodnioazjatycką, dokumentując jej skuteczność naukowymi wynikami badań termograficznych i czynnościowego rezonansu magnetycznego.
Od ponad 15 lat współpracuje z hospicjum św. Teresy w Darlington wspomagając zespół opieki paliatywnej jako akupunkturzysta.
Prof. Jong Baik specjalizuje się w następujących mikrosystemach akupunkturowych:
– Koreańskiej Terapii Dłoni (KHT)
– Aurikuloterapii (E Chim & Ear Reflex Zone Therapy),
– Sujok (Korean Hand & Foot Acupuncture)
– oraz w akupunkturze oka, nosa, stawu skokowego i nadgarstka oraz głowy.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 22 września 2020 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji webinaru; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali przedpłaty do dnia 22 września 2020 webinar zostanie anulowany, a osoby, które dokonały wpłaty otrzymają całą wpłaconą kwotę przelewem na konto, z którego dokonały wpłaty.
Informacja o ewentualnym anulowaniu webinaru podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com  najpóźniej do dnia 30 września 2020 roku.

Kontakt i dodatkowe informacje:

Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje