down

Diagnostyczne znaczenie bolesnego punktu akupunkturowego

dr Hamid Montakab
(Chiway, Szwajcaria)

DIAGNOSTYCZNE ZNACZENIE BOLESNEGO PUNKTU AKUPUNKTUROWEGO

22 września 2020, godz. 18:00-20:00
2-godzinny webinar online

Zapraszamy do udziału w krótkim 2-godzinnym webinarze prowadzonym autorsko przez znanego specjalistę medycyny chińskiej dr Hamida Montakaba. Diagnoza w oparciu o bolesne punkty akupunkturowe to jedna z metod klasycznej diagnostyki, współcześnie niezbyt często stosowana w TCM.

Program webinaru:
Ból to wg TCM zastój Qi i/lub Krwi (Xue). Niektóre punkty akupunkturowe wskazują na specyficzne zaburzenia natury organicznej, funkcjonalnej lub energetycznej. Omówione zostaną te trzy rodzaje zaburzeń, ze szczegółowymi wyjaśnieniami niektórych z ich aspektów. Szczególnie cenne będzie obrazowe objaśnienie specyfiki i działania poszczególnych grup punktów.
Znajomość związku bólu z danym punktem akupunkturowym i jego właściwościami może być wykorzystana w celach diagnostycznych, co pozwoli lepiej zrozumieć przyczynę choroby oraz podjąć na tej podstawie właściwe leczenie.

UWAGA: Wykładowca zaleca uczestnikom kursu wcześniejsze powtórzenie wiedzy na temat typów/grup punktów akupunkturowych.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim do pobrania online,

Cena: 150 zł – termin wpłat najpóźniej do 18 września 2020 r. Osoby wpłacające po tym terminie proszone są o pilne przesłanie mailem dowodu wpłaty.

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOSTYCZNE ZNACZENIE BOLESNEGO PUNKTU AKUPUNKTUROWEGO

MIEJSCE KURSU:
Platforma Click Meeting (www.clickmeeting.com ) – osoby mające opłacony udział w webinarze otrzymują dzień wcześniej mailem link wraz indywidualnym tokenem do zalogowania się.

Godziny zajęć: wtorek, 22.09.2020, godz. 18:00-20:00

Dr Hamid Montakab ukończył studia medyczne w Paryżu w 1975 roku i rozpoczął praktykę jako chirurg i ginekolog w Poitiers. Równolegle odbywał studia w zakresie akupunktury w Szkole AFA w Paryżu, po których spędził cztery miesiące na intensywnym stażu i nauce szkołach Men Wa i ISA w Hongkongu. Następnie studiował tradycyjne medycyny na Filipinach i w Indiach. W Indiach praktykował medycynę komplementarną łącząc TCM z medycyną alopatyczną i ajurwedą.
W latach 1980-85 praktykował w USA będąc członkiem Oregon Acupuncture Board oraz National Acupuncture Board (NCCA). Następnie w Europie ukończył studia w zakresie leczenia ziołami chińskimi, osteopatii i wewnętrznej osteopatii. Od 1985 roku praktykuje i wykłada w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Kilkakrotnie wykładał też w Polsce.
Dr Hamid Montakab został wyznaczony przez Swiss National Science Foundationdo kierowania badaniami naukowymi nad akupunkturą i bezsennością. Prowadził również mniejszy projekt badawczy nad stosowaniem akupunktury w leczeniu atopowego zapalenia skóry w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Jest też współzałożycielem Swiss Professional Organisation for TCM (SBO-TCM) i był jej przewodniczącym w latach 1995-2000.
W 1986 w Szwajcarii założył Academy of Chinese Healing Arts. Ze swoim rozległym wykształceniem w zakresie medycyny zachodniej i orientalnej, oraz znajomością rozwoju praktyki medycyny chińskiej w Europie, Chinach i Ameryce przekazuje studentom swoje rozległe doświadczenie w tradycyjnej i klasycznej medycynie chińskiej.
Poza nauczaniem w założonej i kierowanej przez siebie Academy and Therapy Center for Acupuncture and Asian Medicine „Chiway” w Winterthur w Szwajcarii, jako wybitny wykładowca i praktyk medycyny chińskiej zapraszany jest do prowadzenia kursów w wielu krajach w Europie oraz jako światowej sławy specjalista – jako prelegent na najważniejszych kongresach medycyny chińskiej.
Jest autorem znanej książki Acupuncture for Insomnia (Akupunktura i bezsenność – sen i sny w medycynie chińskiej, 2011 (wydanej w języku angielskim i niemieckim).
Inne publikacje:
– Stresskrankheiten; współautor 2006 (Elsevier)
Akupunkture Point and Channel Energetics (2013 (Kiener / Amazon)
Chinese Medicine Revisited (2015-2018 Homaya / Amazon), tłum. polskie: Podstawy medycyny chińskiej w praktyce (Galaktyka)
Acupuncture for Treating the Hidden Roots of Disease (Amazon 2019)

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 18 września 2020 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 18 września 2020 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które opłaciły wykład otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 21 września 2020 roku (brak informacji o anulowaniu szkolenia w terminie po 21 września 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:

Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje