down

Anatomia topograficzna akupunktury

dr n. med. Wiesław Nowak

ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY

rozpoczęcie kursu: 30-31 stycznia 2021 r.

Trzyczęściowy, weekendowy kurs podstaw akupunktury umożliwiający m.in. zdobycie wiedzy na temat przebiegu meridianów i lokalizacji punktów akupunkturowych oraz działania i zastosowania każdego z punktów oraz zasad bezpieczeństwa ich nakłuwania.

Kurs „Anatomia Topograficzna Akupunktury” (3x po 2 dni, łącznie 48 godzin) stanowi pierwszą część, spośród trzech składających się na roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.). Pozostałe części rocznego kursu to kursy: „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni) oraz „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni). Po zakończeniu rocznego kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom ukończenia kursu „Podstawy akupunktury”.


PROGRAM I TERMINY KURSU:
„Podstawy anatomii akupunkturowej i lokalizacji punktów”

Celem kursu jest praktyczna nauka umiejscowienia punktów akupunkturowych oraz sposób ich nakłuwania (głębokości, kąta nachylenia igły), możliwych powikłań. Wprowadzeniu teoretycznemu będą towarzyszyły zajęcia w podgrupach 2-4 osobowych, w których uczestnicy kursu na sobie będą ćwiczyć znajdowanie omawianych punktów.

Część pierwsza: 30-31 stycznia 2021
Metody lokalizacji punktów akupunkturowych i pomiarów. Umiejscowienie, sposoby nakłuwania punktów kanałów Jelita Grubego, Potrójnego Ogrzewacza, Jelita Cienkiego, Płuc, Osierdzia i Serca.

Część druga: 6-7 marca 2021
Umiejscowienie i sposoby nakłuwania punktów kanałów Pęcherza Moczowego, Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego.

Część trzecia: 27-28 marca 2021
Umiejscowienie i sposoby nakłuwania punktów kanałów Śledziony, i Żołądka, Nerek, kanałów Ren Mai i Di Mai oraz punktów dodatkowych.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w kursie (z zaznaczeniem, że jest to dopiero 1/3 edukacji w zakresie podstaw akupunktury).
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem: kursy@medycyna-chinska.com

MIEJSCE KURSU: Kraków, SDH Jubilat, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro

GODZINY ZAJĘĆ: sobota: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, niedziela 9:00-12:00 i 13:00-16:00.

CENA PODSTAWOWA: 1590 zł za cały kurs – płatne do 14 grudnia 2020.
CENA ZNIŻKOWA: 1390 zł w przypadku opłacenia całego kursu z góry do 16 listopada 2020.
Ilość miejsc ograniczona – zapisy wg kolejności wpłat.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY

wsn01

Dr n. med. Wiesław S. Nowak jest lekarzem od 1991 roku. Ukończył studia na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 1998 roku oraz z zakresu hematologii  w 2006 roku. Doktor nauk medycznych od 2000 roku.
Jest wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorem 34 publikacji naukowych, 2 monografii książkowych i 4 książkowych prac zbiorowych. Okresowo pracuje również jako konsultant hematolog w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Od ponad 20. lat pracuje z osobami chorującymi na „choroby wewnętrzne”, psychosomatyczne i nowotworowe wykorzystując w swojej praktyce zarówno medycynę zachodnią oraz od kilkunastu lat Tradycyjną Medycynę Chińską, kierując się ideą medycyny zintegrowanej.
Kieruje Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie od czerwca 2013 r. prowadzi również własną praktykę. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i członkiem Rady Naukowej tego stowarzyszenia.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 14 grudnia 2020 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali przedpłaty do dnia 14 grudnia 2020 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny termin (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na 6-7.03.2021). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu wysłana zostanie e-mailem do wszystkich, którzy dokonali wpłaty za kurs oraz podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r.
3. Roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) składający się z 3 trzyczęściowych kursów: (1) Anatomia topograficzna akupunktury (3×2 dni), (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni), (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki, kontakt z pacjentem i przepisy” kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia oraz Zaświadczenie MEN ukończenia kursu „Podstawy akupunktury”.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje