down

Anatomia topograficzna akupunktury

dr n. med. Wiesław Nowak

ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY

rozpoczęcie kursu: 29-30 stycznia 2022 r.

Trzyczęściowy, weekendowy kurs podstaw akupunktury umożliwiający m.in. zdobycie wiedzy na temat przebiegu meridianów i lokalizacji punktów akupunkturowych oraz działania i zastosowania każdego z punktów oraz zasad bezpieczeństwa ich nakłuwania.

Kurs „Anatomia Topograficzna Akupunktury” (3x po 2 dni, łącznie 48 godzin) stanowi pierwszą część, spośród czterech składających się na roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 10x po 2 dni, 160 godz.). Pozostałe części rocznego kursu to kursy: (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni) oraz (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki i relacje z pacjentem, BHP, przepisy, ubezpieczenie, historia medycyny chińskiej, badania naukowe w TCM i medycyna integracyjna” – tematy te w formie kilku kursów online plus konsultacje online z wykładowcą (2 dni). Po zakończeniu rocznego kursu i zdaniu egzaminu płatnego oddzielnie uzyskuje się dyplom ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury”.


PROGRAM I TERMINY KURSU:
„Podstawy anatomii akupunkturowej i lokalizacji punktów”

Celem kursu jest praktyczna nauka umiejscowienia punktów akupunkturowych oraz sposób ich nakłuwania (głębokości, kąta nachylenia igły), możliwych powikłań. Wprowadzeniu teoretycznemu będą towarzyszyły zajęcia w podgrupach 2-4 osobowych, w których uczestnicy kursu na sobie będą ćwiczyć znajdowanie omawianych punktów.

Część pierwsza: 29-30 stycznia 2022
Metody lokalizacji punktów akupunkturowych i pomiarów. Umiejscowienie, sposoby nakłuwania punktów kanałów Jelita Grubego, Potrójnego Ogrzewacza, Jelita Cienkiego, Płuc, Osierdzia i Serca.

Część druga: 26-27 luty 2022
Umiejscowienie i sposoby nakłuwania punktów kanałów Pęcherza Moczowego, Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego.

Część trzecia: 26-27 marca 2022
Umiejscowienie i sposoby nakłuwania punktów kanałów Śledziony, i Żołądka, Nerek, kanałów Ren Mai i Di Mai oraz punktów dodatkowych.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w kursie (z zaznaczeniem, że jest to dopiero 1/3 edukacji w zakresie podstaw akupunktury).
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem: kursy@medycyna-chinska.com

MIEJSCE KURSU: Kraków, SDH Jubilat, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro

GODZINY ZAJĘĆ: sobota: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, niedziela 9:00-12:00 i 13:00-16:00.

CENA PODSTAWOWA: 1950 zł za cały kurs – płatne do 27 grudnia 2021.

Ilość miejsc ograniczona – zapisy wg kolejności wpłat.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY

dr n. med. Wiesław S. Nowak Dr n. med. Wiesław S. Nowak jest lekarzem od 1991 roku. Ukończył studia na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 1998 roku oraz z zakresu hematologii  w 2006 roku. Doktor nauk medycznych od 2000 roku.
Był wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest autorem 34 publikacji naukowych, 2 monografii książkowych i 4 książkowych prac zbiorowych. Okresowo pracuje również jako konsultant hematolog w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Od ponad 20. lat pracuje z osobami chorującymi na „choroby wewnętrzne”, psychosomatyczne i nowotworowe wykorzystując w swojej praktyce zarówno medycynę zachodnią oraz od ok. dwudziestu lat Tradycyjną Medycynę Chińską, kierując się ideą medycyny zintegrowanej.
Kieruje Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie od czerwca 2013 r. prowadzi również własną praktykę. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i członkiem Rady Naukowej tego stowarzyszenia.


UWAGA:
1. Ze względu na pandemię i zmieniającą się sytuację prawną dotyczącą organizacji szkoleń nie jesteśmy w stanie aktualnie udzielić informacji na temat tego, czy kurs odbędzie się w planowanym terminie – nie zależy to od nas. Gdy tylko będziemy mieli wiążące informacje – pojawią się one tutaj oraz wyślemy je mailem do wszystkich zgłoszonych.
22 lutego 2021 roku podejmiemy ostateczną decyzję dotycząca organizacji tego kursu. Zależy nam na jego organizacji, więc jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość wpłat, a przepisy i sytuacja pandemiczna w Polsce na to pozwolą, to kurs zostanie zorganizowany w planowanym terminie 26-27 lutego 2022. Nie będziemy mogli jednak czekać po 22 lutego na wpłaty – wtedy będzie już za późno. Ponieważ decyzję o organizacji kursu podejmujemy również na podstawie ilości osób, które kurs opłaciły, prosimy więc o zaryzykowanie i wcześniejsze dokonanie wpłat – w razie anulowania kursu pieniądze zostaną w całości odesłane na konto nadawcy.
2. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 27 grudnia 2021 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
3. W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali wpłaty do dnia 27 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia kursu może zostać przeniesiony na kolejny termin (wg podanego powyżej harmonogramu kolejnych sesji, czyli na 26-27.02.2022). Osoby, które dokonały wpłaty mogą też w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu wysłana zostanie e-mailem do wszystkich, którzy dokonali wpłaty za kurs oraz podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 7 stycznia 2022 r.
4. Roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY (łącznie 9x po 2 dni, 144 godz.) składający się z 3 trzyczęściowych kursów: (1) Anatomia topograficzna akupunktury (3×2 dni), (2) „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni), (3) „Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny” (3×2 dni) oraz (4) „Prowadzenie praktyki, kontakt z pacjentem, przepisy, BHP, ubezpieczenie, historia medycyny chińskiej, badania naukowe w TMC i medycyna integracyjna” kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym (oddzielnie płatnym). Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury”.


Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje