down

Choroby psychosomatyczne

Prof. dr Sun Peilin

(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

 

Leczenie zaburzeń i chorób psychosomatycznych w medycynie chińskiej

 

3-4 października 2020

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu trzeciego stopnia prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina. Choroby psychosomatyczne to temat niezwykle ważny współcześnie w kontekście m.in. powszechnego życia w stresie (praca, polityka, relacje międzyludzkie itp.) i niewłaściwego trybu życia.

Miejsce kursu:
Kraków, SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro

Godziny zajęć:
Sobota 10’00-19’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Program kursu:
Tradycyjna medycyna chińska przykłada dużą wagę do wpływu emocji na powstawanie i rozwój jakichkolwiek zaburzeń czy chorób. Chociaż tradycyjnie siedem emocji jest przypisanych do pięciu narządów Zang, jest również wiele innych emocji, które mogą wywołać i pogorszyć stan chorobowy. Dlatego ich szczegółowa i dogłębna analiza może w znacznym stopniu przyczynić się do zakończonego powodzeniem zabiegu akupunkturowego.
Dogłębna analiza oznacza fundamentalne zrozumienie przyczyn powstawania poszczególnych emocji, rodzaju sytuacji w jakich te emocje się tworzą, konsekwencji jakie te emocje wywołują oraz jakie możemy zastosować procedury i sposoby radzenia sobie z tymi emocjami.
W tradycyjnej medycynie chińskiej występują rozmaite schorzenia i zaburzenia wywołane czynnikami psychicznymi i emocjonalnymi, na przykład:
– bóle głowy
– bezsenność
– ataki paniki
– niepokój
– pobudzenie psycho-ruchowe
– brak poczucia pewności siebie
– hiperwentylacja
– zaburzenia afektywne dwubiegunowe
– zespół bólowy
– anoreksja i bulimia
– nieotrzymanie moczu
– nadczynność tarczycy
– nowotwory
– depresja (schizofrenia)
– autyzm, etc.
i wiele więcej schorzeń o podłożu psychicznym i emocjonalnym, które spotykamy w praktyce klinicznej.
Różnicowanie syndromów, oraz indywidualne podejście do pacjenta to kluczowa różnica między podejściem TMC, a medycyny zachodniej.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenia MEN-owskie i zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.

Uczestnicy kursu mogą zgłosić organizatorowi pacjentów {maksymalnie trzech) do publicznego zdiagnozowania, omówienia i terapii podczas kursu (e-mailem: kursy@medycyn-chinska.com lub mkalmus@medycyna-chinska.com ) pacjenci muszą wyrazić pisemną zgodę na publiczne badanie i ewentualny zabieg akupunktury.

Cena podstawowa: 850 zł
Zaliczka: 400 zł – wpłata zaliczki lub całej kwoty nie później niż do dnia 1 sierpnia 2020
Cena zniżkowa: 750 zł – wpłata nie później niż do dnia 26 czerwca 2020

Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE

 

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również głównym wykładowcą i doradcą programowym w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 1 sierpnia 2020 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 1 sierpnia 2020 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu lub przeniesieniu go na inny termin podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 7 sierpnia 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń

 

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Treść wiadomości

Zi